Οδηγός Master: Χημεία

της Δέσποινας Μέγγιου

Η Χημεία είναι μία από τις Φυσικές επιστήμες, η οποία ερευνά και μελετά τα χημικά στοιχεία και τις χημικές ενώσεις που αποτελούνται από άτομα, μόρια και ιόντα. Παράλληλα μελετά τη σύνθεση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στοιχείων, αλλά και τις αλλαγές που υφίστανται κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων με άλλες ουσίες. Στο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου της, η Χημεία κατέχει μια ενδιάμεση θέση μεταξύ της Φυσικής και της Βιολογίας. 

Τα τμήματα Χημείας στην Ελλάδα

Ο τομέας της Χημείας αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν διαρκώς εξελισσόμενο κλάδο της επιστήμης για αυτό και αποτελεί πόλο έλξης πολλών φοιτητών κάθε χρόνο.  Οι Έλληνες φοιτητές που ακολουθούν τον κλάδο αυτό καλούνται να επιλέξουμε ανάμεσα σε έξι τμήματα σε όλη την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα παρατίθενται παρακάτω μαζί με τις αντίστοιχες βάσεις εισαγωγής της προηγούμενης χρονιάς:

Εναλλακτικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Χημεία

Ομολογουμένως, το φάσμα που καλύπτει η επιστήμη της χημείας είναι αρκετά ευρύ. Για αυτό άλλωστε και τα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστήμιων στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στις διεθνής εξελίξεις έχουν σχεδιάζει μεταπτυχιακά που “δραπετεύουν” από την πεπατημένη.

Ο τελειόφοιτος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε μια ευρεία γκάμα επιλογών το μεταπτυχιακό που του αρμόζει. Πέρα από τα πιο γνωστά και συνηθισμένα μεταπτυχιακά όπως το γενικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με ειδικεύσεις στους κλάδους της αναλυτικής και οργανικής χημείας, φυσικοχημείας και βιοχημείας (υπάρχουν συναφή μεταπτυχιακά και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια), υπάρχουν και κάποια πιο ιδιαίτερα.

ΔΠΜΣ “Περιβάλλον και Αγροδιατροφή

χημείαΠιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το διατμηματικό μεταπτυχιακό του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων Περιβάλλον και Αγροδιατροφή”. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Χημείας, του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Απώτερος στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με  αναλυτικές τεχνικές ελέγχου ρύπανσης, ασφάλειας και ποιότητας καθώς και με τις αρχές και εφαρμογές κυκλικής παραγωγής και οικονομίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού αυτού απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 θεωρητικά μαθήματα και 2 εργαστηριακά μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνων σπουδών, καθώς και όλες τις εργαστηριακές και ερευνητικές δραστηριότητες του Β΄ και Γ΄ εξαμήνων σπουδών.

ΔΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

χημείαΆλλη μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιλογή αποτελεί το Δι-ιδρυματικό πρόγραμμα : Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Ένα από τα πλεονεκτήματα του μεταπτυχιακού αυτού είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε ποσοστό που ορίζεται κάθε φορά από τον ισχύοντα νόμο. Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι πρώτες γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές χημείας στο προπτυχιακό επίπεδο αποτελούν την καλύτερη βάση για την συνέχιση των σπουδών τους, αφού το επίπεδο σε όλα τα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι αρκετά υψηλό. Το ιδιαίτερο προνόμιο των πτυχιούχων χημείας είναι πως η επιστήμη που επέλεξαν να ακολουθήσουν είναι αρκετά ευρεία και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες επιστήμες όπως αυτή της βιολογίας, της φαρμακευτικής, των τροφίμων και άλλων.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!