Οδηγός Master: Φυσική

του Ανδρέα Φράγκου

Η επιστήμη της Φυσικής είναι ένα ευρύ πεδίο που αποτελεί παράλληλα πυλώνα όλων των θετικών επιστημών και των τεχνολογιών. Στόχος των αντίστοιχων σχολών είναι να δημιουργήσουν ολοκληρωμένους επιστήμονες με βαθιά κατανόηση των διακριτών τομέων φυσικής ικανούς να ανταπεξέλθουν σε πλήθος σύγχρονων εφαρμογών και έρευνας της επιστήμης της Φυσικής.

Τα Τμήματα Φυσικής στην Ελλάδα

Υπάρχουν πέντε Τμήματα Φυσικής στην Ελλάδα που δέχτηκαν φοιτητές το 2021. Παρακάτω μπορεί να ανατρέξει κανείς στις ιστοσελίδες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Τμημάτων Φυσικής σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις βάσεις για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα για τις εισαγωγικές του 2021.

  1. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (15.834 μόρια)
  2. Πανεπιστήμιο Κρήτης (14.397 μόρια)
  3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (14.328 μόρια)
  4. Πανεπιστήμιο Πατρών (11.374 μόρια)
  5. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (9.941 μόρια)

 

Διαφοροποιημένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ένας απόφοιτος των παραπάνω Τμημάτων Φυσικής, μπορεί να εξελίξει την καριέρα του αναζητώντας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που δεν αποτελούν κλασσικές επιλογές, αλλά εμφανίζουν μεγάλη δυναμική και επιστημονικό ενδιαφέρον.

Οργανώνεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ, τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Το μεταπτυχιακό αυτό παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων δημιουργώντας ολοκληρωμένα στελέχη και υποσχόμενους επιχειρηματίες. Είναι πολύ εντατικό και δίνει πολλές γνώσεις γύρω από πολλά θέματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οδηγός Master: Φυσική

Συμμετέχουν η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, η Σχολή Χημικών Μηχανικών και η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, συνδράμουν στο πρόγραμμα, ως συνεργαζόμενοι φορείς, το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Ε.Ι.Ε., και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων. Η Νανοτεχνολογία είναι ένας πολύ μοντέρνος τομέας που εφαρμόζεται από την τεχνολογία υλικών μέχρι την ιατρική. Είναι μεγάλος τομέας έρευνας με εξαιρετικά αποτελέσματα και πολλούς νεωτερισμούς.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τις Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ οργανώνουν το παρόν μεταπτυχιακό. Οι σπουδαστές του προγράμματος εμβαθύνουν σε μεθόδους αναπαράστασης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων μέσω αλγορίθμων και υπολογιστικών τεχνικών, στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους, επίλυση προβλημάτων με μεγάλο όγκο δεδομένων και εφαρμογές σε πραγματικά στοιχεία. Η μηχανική μάθηση και ευρύτερα η τεχνητή νοημοσύνη υπεισέρχονται σε όλα τα θέματα καθημερινότητας μέσα από την απέραντη και ανοιχτή βάση δεδομένων του παγκόσμιου διαδικτύου.

Η Φυσική είναι μητέρα πολλών τεχνολογικών τομέων και συνδυάζεται άριστα με όλους τους τεχνολογικούς κλάδους. Ταυτόχρονα δημιουργεί επιστήμονες με κριτική σκέψη και αναλυτική ικανότητα οι οποίοι είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν και σε θέματα οικονομικών με την κατάλληλη επιμόρφωση.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!