Οδηγός Master: Πληροφορική

της Αντωνίας Γιαμαίου

H Πληροφορική είναι η επιστήμη που μελετά την κωδικοποίηση, τη διαχείριση και τη μετάδοση συμβολικών αναπαραστάσεων γνώσεων και πληροφοριών. Το 1957 ο Γερμανός επιστήμονας Karl Steinbuch χρησιμοποιεί τον όρο informatik και προέκυψε κατόπιν, ως δάνειο, η αγγλική λέξη informatics (=πληροφορική).  

Συνήθως ένα πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής προφέρει βασικές γνώσεις όλων των γνωστικών αντικειμένων με υποχρεωτικά μαθήματα αλλά και μαθήματα επιλογής. Όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο αποκτούν γνώσεις σε οτιδήποτε αφορά τον προγραμματισμό. Για παράδειγμα, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα. 

Το να σπουδάζεις Πληροφορική αφορά τα εξής γνωστικά αντικείμενα: την Επιστήμη Υπολογιστών, την Μηχανική Υπολογιστών, τις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα, και τα Πληροφοριακά Συστήματα. 
Στόχος των σπουδών Πληροφορικής είναι η προετοιμασία επιστημόνων που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής. Επίσης είναι σημαντικό και να ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο.

Οδηγός Master: Τα τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα

Οι πόλεις, που διαθέτουν τμήματα Πληροφορικής είναι οκτώ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άρτα ,Τρίπολη, Καβάλα ,Κέρκυρα ,Κόρινθο και στην Καστοριά.

Παρακάτω μπορεί να ανατρέξει κανείς στις ιστοσελίδες των τμημάτων. Μέσα από αυτές θα αποκομίσει πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, καθώς και για τις βάσεις των προπτυχιακών τμημάτων Πληροφορικής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (μόρια 17.339) 

Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (μόρια 10.551)

Στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (μόρια 17.537) 

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (μόρια 10.011) 

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μόρια 17.245) 

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (μόρια 8.555) 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (μόρια 11.807) 

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μόρια 8.275) 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (μόρια 16.799) 

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (μόρια 10.511)

Στο Χαροκόπειο (μόρια 16.082) 

Εναλλακτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Οδηγός Master Πληροφορική

Οι απόφοιτοι των παραπάνω ελληνικών τμημάτων Πληροφορικής στην Ελλάδα μπορούν να αναζητήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που δεν αποτελούν κλασσικές επιλογές, αλλά παρουσιάζουν εξαιρετική δυναμική στην αγορά εργασίας.

Η περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την εξαγωγή γνώσης από μεγάλους όγκους δεδομένων. Ακόμα, η επιστήμη δεδομένων/data science κάνει εκτεταμένη χρήση αλγορίθμων, μηχανικής μάθησης και στατιστικής συμπερασματολογίας για την εξαγωγή γνώσης και προβλέψεων.  Σύγχρονες επεξεργαστικές δυνατότητες συνδυασμένες με τον όγκο των δεδομένων δημιούργησαν ένα ενάρετο κύκλο ανάπτυξης υπολογιστικών τεχνικών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα θα έχει διεθνή προσανατολισμό, ανταποκρινόμενο στην έντονη διεθνή ζήτηση στον τομέα Data Science. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι να καταξιωθεί σε βάθος χρόνου ως ένα από τα αξιόλογα διεθνώς προγράμματα στη γνωστική αυτή περιοχή.

Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ αφορά πτυχιούχους πανεπιστημίων με πολύ καλό υπόβαθρο σε ποσοτικά θέματα και σε πληροφορική. Σημαντικές είναι βασικές γνώσεις προγραμματισμού και επιστήμης υπολογιστών, καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών, και εμπειρία στην αλγοριθμική θεώρηση των προβλημάτων.  Αυτοί μπορεί να είναι είτε πρόσφατοι πτυχιούχοι, είτε στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, έτοιμοι να διαθέσουν 12-15 μήνες με πλήρη ακαδημαϊκή απασχόληση.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες (Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services).

Τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την ειδίκευση του ΠΜΣ «Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ασφάλεια Συστημάτων» είναι οι επικοινωνίες, τα κατανεμημένα διάχυτα υπολογιστικά συστήματα και η ασφάλεια συστημάτων, τα οποία αποτελούν κλάδους της επιστήμης της Πληροφορικής με διαρκώς αυξανόμενη δυναμική.

Η ειδίκευση του ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» εστιάζει σε προχωρημένα θέματα χρήσης και διαχείρισης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη ειδίκευση ενσωματώνει σύγχρονα γνωστικά πεδία με τελικό σκοπό την αποτελεσματική σύνδεση των τεχνολογιών αυτών με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και συμβάλλουν στην χάραξη και την διαμόρφωση της νέας ψηφιακής στρατηγικής στην εκπαίδευση.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!