Οδηγός Master: Οικονομικές Επιστήμες

της Χριστίνας Τριανταφύλλου

Οι οικονομικές επιστήμες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο σπουδών που ασχολείται με την έρευνα των οικονομικών φαινομένων και ενεργειών στις οποίες στρέφονται οι άνθρωποι, έχοντας σκοπό να οδηγηθούν στην ικανοποίηση των αναγκών τους. Στόχος του παρόντος τμήματος αποτελεί η μελέτη της θεωρίας της οικονομίας σε συνδυασμό με την πρακτική εφαρμογή στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι οικονομικές επιστήμες υπόκεινται σε κανόνες και νόμους με βάση τους οποίους πραγματοποιούνται οικονομικά φαινόμενα, όπως αυτό της προσφοράς και της ζήτησης.

Τα τμήματα Οικονομικών στην Ελλάδα

Ο σκοπός των οικονομικών επιστημών επιτυγχάνεται με την λειτουργία 13 τμημάτων για σπουδές σε όλη την χώρα. Παρακάτω μπορεί να ανατρέξει κανείς στις ιστοσελίδες των μεταπτυχιακών τμημάτων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στις βάσεις των προπτυχιακών οικονομικών τμημάτων για το 2020-2021.

Εναλλακτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ένας απόφοιτος των παραπάνω ελληνικών τμημάτων των οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα, μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του αναζητώντας μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που δεν αποτελούν “τυπικές επιλογές”, αλλά παρουσιάζουν εξαιρετική δυναμική στην αγορά εργασίας.

ΜΒΑ στη Φιλοσοφία και τη Διοίκηση: Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Το παρόν μεταπτυχιακό αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για ένα απόφοιτο των οικονομικών επιστημών. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που αποφοιτούν από τα τμήματα της παρούσας επιστήμης παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον ως προς την απασχόλησή τους στον κόσμο των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψιν τον μεγάλο ανταγωνισμό και την ανάγκη για διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των ανθρώπων που κατέχουν ηγετικές θέσεις, μία εξειδίκευση στη Φιλοσοφία και τη Διοίκηση έχει να προσδώσει πολλά. Το σημαντικότερο είναι πως οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη-μάνατζερ, ο οποίος έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την συνεχή βελτίωσή του. Εφαρμόζοντας την φιλοσοφία στον επιχειρηματικό τομέα, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για νέες προσεγγίσεις σε προβλήματα και σε δυσκολίες που προκύπτουν στις σημερινές επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο ανταγωνιστικά μεταπτυχιακά που αξίζει να τολμήσει κάποιος που επιθυμεί να γίνει ένας αποτελεσματικός ηγέτης.

Μεταπτυχιακό στην Πολιτική και το Διαδίκτυο: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί μια ιδανική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να συνδυάσουν τα οικονομικά με την πολιτική και τη δημοσιογραφία. Πρόκειται για δυο επιστήμες που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Επιτυγχάνοντας κανείς την πρόσβασή του στο πρόγραμμα μπορεί να εμβαθύνει στις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ερμηνεύσει και να μεταδώσει αποτελεσματικά το πολιτικό σκηνικό (ανισότητες, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, κλπ.) μέσα από την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να λάβει ενεργό ρόλο στα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, καθώς έχει αναπτύξει τις κριτικές και αναλυτικές του δεξιότητες

Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση: ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΤΕΙ Πειραιά

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προέκυψε από την συνεργασία του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Η συνεχής πρόοδος της τεχνολογίας έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση. Με το παρόν μεταπτυχιακό δίνεται η ευκαιρία για εμβάθυνση στις ευκαιρίες και τα εμπόδια στην διαμόρφωση μιας ουσιαστικής εκπαίδευσης που θα επηρεάσει το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Η δομή του παρέχει την δυνατότητα για δημιουργική προσέγγιση των δυσκολιών στην χρήση τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση.

Γίνεται φανερό πως οι οικονομικές επιστήμες συνιστούν μία ουσιαστική βάση και ένα πολύτιμο εφόδιο για την αποτελεσματική ένταξη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Αδιαμφισβήτητα, αποτελούσαν και θα αποτελούν μία γνώση που εμπλέκεται με διάφορα πεδία της κοινωνίας.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!