Οδηγός Master: Βιολογία

της Ελευθερίας Χασάπη

Βιολογία είναι η φυσική επιστήμη που ασχολείται με τον άνθρωπο και κάθε ζωντανό οργανισμό, συνιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα σπουδαίο κομμάτι του πολιτισμού μας. Μέσω της εν λόγω επιστήμης οι ερευνητές προσπαθούν να επιλύσουν φλέγοντα κοινωνικά προβλήματα, όπως αυτά της υγείας, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, του υποσιτισμού κλπ., με γνώμονα την καλύτερη διαβίωση των ανθρώπων.

Στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελληνίων Εξετάσεων 2021 τα Τμήματα Βιολογίας εντάσσονται στις σχολές του 2ου και 3ου Επιστημονικού Πεδίου (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας). Παρέχονται σπουδές υψηλού επιπέδου που αφορούν όλες τις πτυχές της Επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και το επίπεδο των οικοσυστημάτων.

Τα Τμήματα Βιολογίας στην Ελλάδα

Οι χώρες της Ελλάδας που φιλοξενούν Τμήματα Επιστήμης της Βιολογίας είναι οι εξής:

  • Αθήνα
  • Θεσσαλονίκη
  • Ηράκλειο
  • Πάτρα

Σχετικά με τα Τμήματα των τεσσάρων πόλεων, πληροφορίες δίνονται τόσο για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όσο και για τις βάσεις των προπτυχιακών τμημάτων Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Εναλλακτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Απόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων δύνανται να λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις επί των σπουδών τους, υποβάλλοντας αίτηση για ΠΜΣ. Πολλές από τις παρεχόμενες επιλογές των αποφοίτων δεν αποτελούν κλασικές επιλογές, αλλά συνδυαζόμενους τομείς, άκρως απαραίτητοι για την κοινωνική ανέλιξη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχεί σε προγράμματα υψηλής εμβέλειας πανεπιστημίων του εξωτερικού με σκοπό τη δημιουργία στελεχών ικανών όχι μόνο να εκμεταλλευτούν την διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συνδράμουν στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας για την έγκαιρη διάγνωσης, αποτελεσματική πρόγνωση εργαστηριακού χειρισμού διαφόρων ασθενειών. Μέσω του προγράμματος θα καλυφθεί πληθώρα προβλημάτων, εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευμένων στελεχών στους εν λόγω τομείς.

Οδηγός Master: ΒιολογίαΟι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν δυνατότητα να πραγματώσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη σε Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας & Μοριακής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομείων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε εργαστήρια ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ καθώς και σε Φαρμακευτικές Εταιρείες, σε Εταιρίες Διαγνωστικών και σε λοιπές Εταιρείες στην Ελλάδα ή στο Eξωτερικό.

Το ΠΜΣ είναι διετούς φοίτησης και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, καταβαλλόμενα στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Το ΠΜΣ Βιοηθικής απονέμει στους αποφοίτους των Τμημάτων Βιολογίας εξειδικευμένες γνώσεις για τη βιοϊατρική έρευνα και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο  την παραγωγή  ακαδημαϊκού έργου σ’ αυτούς  τους  τομείς, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας έργου, επαγγελματικού, ερευνητικού και επιστημονικού. Οι φοιτητές θα έρθουν αντιμέτωποι με ηθικούς προβληματισμούς και δεοντολογίες σχετικά με τον επαγγελματικό τους κλάδο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εξάμηνα και τα δίδακτρα αγγίζουν τα 2.000 ευρώ

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!