υγειονομική περίθαλψη

Ο οδηγός πρωτοετών του citycampus.gr επισημαίνει στους πρωτοετείς φοιτητές ότι δικαιούνται πλήρους υγειονομικής περίθαλψης.

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται σε όλους τους φοιτητές για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Έτσι, για 4ετείς σπουδές το δικαίωμα αυτό διαρκεί για 6 χρόνια. Για 6ετείς σπουδές για 9 χρόνια. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Η κάλυψη περιλαμβάνει ιατρική και νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετό, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη και ορθοπεδικά είδη. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστημιακές κλινικές. Σε επείγοντα περιστατικά ή σε αδυναμία των δημοσίων νοσοκομείων, η περίθαλψη παρέχεται και από ιδιωτικά νοσοκομεία στη θέση Ββ.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, πχ των γονέων του, μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο τμήμα του. Αν όμως ο άλλος ασφαλιστικός φορέας που έχει επιλέξει ο φοιτητής καλύπτει μέρος της περίθαλψης που δικαιούται, τότε η φοιτητική υγιονομική περίθαλψη καλύπτει το υπόλοιπο.

Για τη χορήγηση του βιβλιαρίου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από Ίδρυμα σε Ίδρυμα. Σε άλλα χορηγείται απευθείας από τη γραμματεία με την προσκόμιση μιας φωτογραφίας, ενώ σε άλλα χορηγείται από ειδική Ιατρική Υπηρεσία, η οποία ζητάει δικαιολογητικά, που συνήθως είναι: βεβαίωση εγγραφής, φωτογραφία, πάσο, υπεύθυνση δήλωση (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο). Το Πανεπιστήμιο Αθηνών απαιτεί θεώρηση των βιβλιαρίων από την αρμόδια υπηρεσία του στην Ιπποκράτους 15 (τηλ. 210 9201641).

Στο ίδιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν και ιατρεία, όπως Παθολογικό, Γυναικολογικό, Δερματολογικό, Οδοντιατρικό, Μονάδα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και Ακτινολογικό Εργαστήριο, όλα στη φοιτητική λέσχη της Ιπποκράτους 15.

Επισήμανση: για την οριστικοποίηση της εγγραφής οι γραμματείες απαιτούν μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, που συνήθως είναι: πνευμονολογικές, δερματολογικές και παθολογικές.

9 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.