τηλεκπαίδευση

Ο οδηγός πρωτοετών συμπληρώνει κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις σχετικά με τα συγγράμματα και τις σημειώσεις.

Οι πρωτοετείς θα πρέπει να ενημερώνονται πολύ καλά από τις γραμματείες τους κατά την εγγραφή τους ποιες άλλες προϋποθέσεις μπορεί να υπάρχουν από το συγκεκριμένο ίδρυμα ή τμήμα για τη χορήγηση των συγγραμμάτων. Μια πολύ βασική προϋπόθεση για παράδειγμα είναι να έχει δηλωθεί το συγκεκριμένο μάθημα στη γραμματεία του τμήματος, κάτι που γίνεται ηλεκτρονικά. Στο πανεπιστήμιο Αθηνών π.χ. αυτό γίνεται στη σελίδα https://my-studies.uoa.gr/secr3w/connect.aspx.

Σε όλες τις σχολές ισχύουν αντίστοιχα. Το citycampus.gr θα ολοκληρώσει στο μέλλον τον οδηγό του πρωτοετή με αφιέρωμα σε κάθε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ και εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και για το συγκεκριμένο θέμα.

Επισημαίνουμε και μια άλλη διευκόλυνση: Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή του σε κάθε ίδρυμα μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ονομάζουμε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται από μακριά, από απόσταση (τηλε-) και μάλιστα όχι με την ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου (ασύγχρονη). Έτσι στην πλατφόρμα αυτή ο εκπαιδευτής αναρτά υλικό (κείμενο ή εικόνες ή βίντεο) το οποίο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να το προσπελάσει οποτεδήποτε θέλει. Άλλοτε το υλικό αυτό είναι ανοικτό στο κοινό, άλλοτε απαιτούνται κωδικοί καθώς απευθύνεται σε κλειστές ομάδες.

Τέτοιες πλατφόρμες υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://eclass.auth.gr/), του Πανεπιστημίου Θράκης (https://eclass.duth.gr/eclass/) και του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://eclass.uoa.gr/). Καλό διάβασμα!!!

Η φωτογραφία είναι προσφορά από το freedigitalphotos.net