πανεπιστημιακά συγγράμματα

Απαραίτητη αναφορά που κάνει κάθε οδηγός πρωτοετών είναι και η διάθεση των δωρεάν συγγραμμάτων.

Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους. Για τους φοιτητές που εισήχθησαν για πρώτη φορά στα Πανεπιστήμια από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 και εξής, τα συγγράμματα που διανέμονται ισούνται στον αριθμό με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα δεν επιτρέπεται, αν ο φοιτητής πχ απορρίφθηκε σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο και το σύγγραμμα άλλαξε για το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, σημαίνει ότι αν κάποιος φοιτητής επιλέξει περισσότερα επιλεγόμενα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου δεν δικαιούται για αυτά τα περισσότερα δωρεάν σύγγραμμα.

Παράλληλα, αν κάποιος φοιτητής παραλείψει να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα που επέλεξε εντός των προθεσμιών που το σύστημα Εύδοξος θέτει και εξεταστεί επιτυχώς στο συγκεκριμένο μάθημα, χάνει το δικαίωμα της παραλαβής του συγγράμματος.

Δικαοούχοι των διδακτικών συγγραμμάτων είναι όλοι οι φοιτητές έως και 2 χρόνια μετά τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό ετών για τη λήψη του πτυχίου (ν+2 έτη) με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ξαναλάβει σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα κατά το παρελθόν. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε όσους παρακολουθούν προγράμματα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου από κατατακτήριες.

Η παραγγελία των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας eudoxus.gr. Οι προθεσμίες παραγγελίας των συγγραμμάτων ανακοινώνονται από την υπηρεσία του Εύδοξου μέσω της γραμματείας του κάθε τμήματος. Ο φοιτητής εισέρχεται στο σύτημα του Εύδοξου (https://service.eudoxus.gr/student/) με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχει λάβει από το τμήμα του. Αφού εισέλθει μπορεί:

  • να δει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του και τα αντίστοιχα συγγράμματα,
  • να ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων και για τα σημεία παράδοσης,
  • να επιλέξει συγγράμματα για τα μαθήματα που έχει επιλέξει,
  • να βρει τη διεύθυνση του σημείου διανομής.

Κατόπιν ο φοιτητής καταχωρεί τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του ή το email του και λαμβάνει ειδοποίηση με κωδικό PIN με τον οποίο παραλαμβάνει τα συγγράμματα. Οι προθεσμίες κανονικά ανακοινώνονται και από τις γραμματείες των οικείων τμημάτων.

Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, σύμφωνα με τον κατάλογο που εγκρίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η φωτογραφία από το freedigitalphotos.net

5 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] 1. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται πολύ συχνά ηλεκτρονικά και συνδέεται και με την επιλογή των συγγραμμάτων (δες σχετική ανάρτησή μας εδώ) […]

  2. […] 1. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται πολύ συχνά ηλεκτρονικά και συνδέεται και με την επιλογή των συγγραμμάτων (δες σχετική ανάρτησή μας εδώ) […]

  3. […] 1. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται πολύ συχνά ηλεκτρονικά και συνδέεται και με την επιλογή των συγγραμμάτων (δες σχετική ανάρτησή μας εδώ) […]

Comments are closed.