sinditires430x300

Δεν χορταίνουμε να το λέμε: θερμότατα συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!

Αν και το υπουργείο παιδείας δεν κυκλοφόρησε ακόμα την εγκύκλιο εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών για το 2013 – 2014, ο οδηγός πρωτοετών του citycampus.gr αναρτά με βάση τις παλαιότερες εγκυκλίους τη λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και άλλες χρήσιμες οδηγίες.

Κατά την πρώτη σας εγγραφή στο τμήμα ή σχολή που περάσατε, που σημειωτέον είναι η πρώτη σας εγγραφή με την δική σας υπογραφή και όχι του γονιού σας (!!!)  – συμβολίζεται έτσι η ανεξαρτησία σας -, θα χρειαστείτε αρκετή υπομονή, εκτός και αν η γραμματεία σας είναι πολύ οργανωμένη. Αλλιώς, θα οπλιστείτε με την αρετή της υπομονής και δεν θα γκρινιάξετε για το «ελληνικό χάλι» και την «κακή οργάνωση». Σκεφτείτε θετικά και θεωρήστε ότι είναι μια πρώτη ευκαιρία να γνωρίσετε και άλλους πρωτοετείς και να ξεκινήστε τους πρώτους πυρήνες παρέας, που μπορεί και να σας ακολουθήσουν σε μεγάλο κομμάτι της φοιτητικής αλλά και υπόλοιπης ζωής σας.

Εκτός, από την υπομονή σας και την αίτηση εγγραφής, θα χρειαστείτε και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Τίτλο απόλυσης: Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό από το σχολείο που αποφοιτήσατε ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο αυτού του τίτλου,

2.   Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα ή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα,

3.    Έξι φωτογραφίες μικρές τύπου αστυνομικής ταυτότητας,

4.    Την αστυνομική σας ταυτότητα μαζί με ένα απλό αντίγραφό της, που δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο,

5.   Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης: Αυτό το έγγραφο υποχρεούνται να το υποβάλουν όσοι πέρασαν από το Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (90% ή 10%).

6.  Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων: Ισχύει μόνο για τους άντρες και προκειμένου να τους δοθεί η Βεβαίωση σπουδών για στρατολογική χρήση, προκειμένου να πάρουν αναβολή στράτευσης. Αυτό το χαρτί μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τη γραμματεία της σχολής, αλλά καλύτερο θα ήταν να το έχετε μαζί σας και να μην μπλέκετε περισσότερο τη γραφειοκρατική διαδικασία.

Αυτή την πρώτη εγγραφή, μπορούν να την κάνουν και νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί σας (πχ συγγενείς) αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος απουσίας σας εκείνες τις ημέρες. Η εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να γίνει σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία, ώστε να σφραγιστεί το λεγόμενο, «γνήσιο της υπογραφής σας».

Την ημέρα της εγγραφής σας ή κάποια άλλη σε σύντομο χρονικό διάστημα, η γραμματεία του τμήματος θα σας χορηγήσει:

1.       Βεβαίωση σπουδών ή εγγραφής, την οποία κυρίως θα χρειαστούν οι γονείς σας για να την καταθέσουν στην εφορία ή στον ασφαλιστικό τους φορέα. Επειδή αυτή τη βεβαίωση μπορείτε να τη φωτοτυπείτε και να επικυρώνετε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή δημόσια υπηρεσία, φυλάξτε το πρωτότυπο, προκειμένου να μπορείτε να το φωτοτυπείτε και να το επικυρώνετε σε κάθε περίπτωση που τη χρειάζεστε.

2.       Ειδική βεβαίωση σπουδών για τους άντρες, προκειμένου να την χρησιμοποιήσετε για την αναβολή της στράτευσής σας στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο που υπάγεστε. Η αναβολή στράτευσης δίνεται μέχρι το 28ο έτος της ηλικίας σας προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Αν και θα ακολουθήσουν ειδικές αναρτήσεις για τη φοιτητική μέριμνα, προκαταρκτικά να σας πούμε ότι σε γενικές γραμμές όλοι οι φοιτητές ή κάποιοι από αυτούς ανάλογα των εισοδημάτων τους, ατομικών ή οικογενειακών, δικαιούνται:

1.       Πλήρη υγειονομική περίθαλψη

2.       Σίτιση

3.       Στέγαση

4.       Μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς.

 

Αύριο: Η ηελεκτρονική εγγραφή και το πάσο (φοιτητικό εισιτήριο).

3 ΣΧΟΛΙΑ

Comments are closed.