φοιτητική εστία

Ο οδηγός πρωτοετών φοιτητών ολοκληρώνει σήμερα το ζήτημα της στέγασης με την δωρεάν διαμονή στις φοιτητικές εστίες των ιδρυμάτων. Αν και θα γίνεται κάποιος συνωστισμός στις αιτήσεις, καλό είναι να γνωρίζετε τα πάντα γύρω από το θέμα της δωρεάν στέγασης, και να επιχειρήσετε αίτηση. Μπορεί αν όχι φέτος, κάποια άλλη χρονιά να τα καταφέρετε…

Δικαίωμα στέγασης στις φοιτητικές εστίες

Θεωρητικά μπορούν όλοι να μείνουν σε μια φοιτητική εστία. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζουν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια: Μέλη άπορων ή πολύτεκνων οικογενειών, ορφανοί φοιτητές, άτομα με ειδικές ανάγκες και μέλη οικογενειών με χαμηλό εισόδημα προηγούνται στην διαδικασία επιλογής από την εκάστοτε εστία.

Οι ανακοινώσεις για την έναρξη των αιτήσεων συνήθως συμπίπτουν με την περίοδο των εγγραφών. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με την γραμματεία της αντίστοιχης εστίας, η οποία θα σας δώσει την σχετική αίτηση, ενώ θα απαιτήσει από εσάς συγκεκριμένα δικαιολογητικά που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Δωρεάν στέγαση δεν δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι παίρνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, ή διαμένουν εντός της έδρας του πανεπιστημίου, ή εγγράφηκαν στο οικείο Τμήμα ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις, ή κατετάγησαν με επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου. Οι φοιτητές χάνουν το δικαίωμα στέγασης όταν περατώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους και συμπληρώσουν το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον Νόμο (έξι (6) χρόνια).

Προκειμένου λοιπόν να υποβάλλετε τις σχετικές αιτήσεις πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

•             Να έχετε την ιδιότητα του φοιτητή σε σχολή της ανώτατης εκπαίδευσης στο ίδρυμα στο οποίο αιτείστε για θέση.

•             Να μην είστε πτυχιούχοι άλλης ανώτατης ή ανώτερης σχολής.

•             Να μην έχετε συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας σας.

•             Η οικογένειά σας να έχει μόνιμο τόπο διαμονής διαφορετικό από αυτόν που βρίσκεται ο τόπος σπουδών σας και φυσικά να μη διαθέτετε ιδιόκτητη κατοικία στην πόλη που βρίσκεται η εστία.

•             Να έχετε καταθέσει αίτηση εισδοχής σε μία μόνον φοιτητική εστία.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής (αν και μπορεί να διαφοροποιούνται από εστία σε εστία ή από ίδρυμα σε ίδρυμα):

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση της γραμματείας της σχολής ότι φοιτάτε, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον χρόνο εγγραφής και στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας επικυρωμένη ή πιστοποιητικό γέννησης από δήμο ή κοινότητα. Ακόμη, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο στον οποίο έχετε οικογενειακή μερίδα.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας των γονέων (επικυρωμένο). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτησης δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, τότε υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό θα προσκομιστεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
 5. Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
 6. Όσοι επικαλεστούν λόγους υγείας ή αναπηρία ίδιων ή των γονέων τους θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας με την οποία να τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
 7. Όσοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων.
 8. Όσοι είναι άποροι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση – πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.
 9. Όσοι πάλι είναι παιδιά χωρισμένων γονιών θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση με την οποία θα προσδιορίζεται η επιμέλεια.
 10. Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας του νομού ή βεβαίωση δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ.
 11. Εφόσον υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, βεβαίωση από το Ανώτατο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που σπουδάζουν ή από τη Στρατολογία ή από τη Μονάδα που υπηρετούν τη θητεία τους.
 12. Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της Υπηρεσίας των γονέων τους για το ύψος των αποδοχών τους.
 13. Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.
 14. Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 15 ημέρες από την εγγραφή τους.

Το citycampus.gr μελλοντικά θα κάνει αφιερώματα στις παροχές όλων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.