φοιτητικές εκλογές

Αν και όπως θα δείτε στο τέλος της ανάρτησης η εκπροσώπηση δεν μπορεί να αφορά έναν πρωτοετή φοιτητή, ωστόσο ένας αξιοπρεπής οδηγός πρωτοετών φοιτητών ενημερώνει από τώρα για το μέλλον…

Ι. Φοιτητική ιδιότητα

Οι φοιτητές αποκτούν τη φοιτητική ιδιότητα με την εγγραφή και την χάνουν όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την απονομή του πτυχίου ή με τη μη εγγραφή τους για δυο συνεχόμενα εξάμηνα ή με τη μη πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο Οργανισμός για τη συνέχιση της φοίτησης… Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι στην ευχέρεια των Ιδρυμάτων να θέσουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας. Ο νομοθέτης άφησε αυτό το πεδίο στην συνταγματική αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Δεν άφησε όμως άλλα! Ισχύουν, βέβαια και αυτά που έχουμε δημοσιεύσει με αναλυτικούς πίνακες για τη διαγραφή των φοιτητών μετά από κάποια χρόνια σπουδών (δείτε την παλαιότερη ανάρτησή μας εδώ).

ΙΙ. Φοιτητικοί σύλλογοι

Οι νόμοι προβλέπουν ότι οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων. Δηλαδή το θέμα της διατήρησης ή αλλαγής των υπαρχόντων δομών δεν ρυθμίζεται πλέον με νόμο αλλά αφήνεται στην ευχέρεια των ίδιων των φοιτητών. Δηλαδή δεν ρυθμίζεται αν οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημιου Θεσσαλονίκης συγκροτούν υποχρεωτικά έναν σύλλογο (πάντα μιλάμε υπό την ιδιότητα του φοιτητή, διότι για τις άλλες ιδιότητες μπορεί ο καθένας να ανήκει όπου θέλει…) ή μπορούν να συγκροτούν πολλούς. Απλά ο νόμος κατοχυρώνει το δικαίωμα της συλλογικότητας και της ελεύθερης έκφρασης μέσω αυτής.

ΙΙΙ. Εκπροσώπηση των φοιτητών

Η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των Ιδρυμάτων είναι ένα άλλο ζήτημα. Ρυθμίζεται δια νόμου και κάποιες παράμετροι μένουν να ρυθμιστούν με τους Οργανισμούς των Ιδρυμάτων (για την ορολογία, ανατρέξτε εδώ και για τις διοικητικές και άλλες δομές των Πανεπιστημίων εδώ και εδώ). Η μαζική εκπροσώπηση έχει καταργηθεί, όπως επίσης έχει καταργηθεί και η εκλογή εκπροσώπων από χωριστά – παραταξιακά – ψηφοδέλτια. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή είναι ότι καταργήθηκε κάθε ανάμειξη των φοιτητών στην εξέλιξη των καθηγητών (που είχαν παλαιότερα το δικαίωμα γνώμης) και στην εκλογή των οργάνων (Κοσμητόρων κλπ). Κατά τη γνώμη του Citycampus.gr ενδεχομένως το θέμα της συμμετοχής των φοιτητών στην εκλογή των διοικητικών οργάνων και στην έκφραση συλλογικής γνώμης στην εξέλιξη των καθηγητών να επανεξεταζόταν, μιας και οι φοιτητές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας ενός Ιδρύματος.

Εν πάση περιπτώσει, ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τη συμμετοχή των φοιτητών δια των εκπροσώπων τους στη διοίκηση και στα όργανα των Ιδρυμάτων:

Όργανο

Εκπρόσωποι

Συμβούλιο του Ιδρύματος

Ένας (1) ή προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής.

Σύγκλητος

Τρεις (3), από τους οποίους ένας προπτυχιακός, ένας μεταπτυχιακός και ένας διδακτορικός.

Κοσμητεία

Ένας (1) εκπρόσωπος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Δύο (2) εκπρόσωποι, ένας μεταπτυχιακός ή διδακτορικός και ένας προπτυχιακός.

Μεταπτυχιακή Σχολή όλου του Ιδρύματος

Δύο (2) φοιτητές, ένας μεταπτυχιακός και ένας διδακτορικός.

Σχολή Δια Βίου Μάθησης όλου του Ιδρύματος

Ο νόμος είναι ασαφής, καθώς λέει ότι η Σχολής Δια Βίου Μάθησης έχει ανάλογη δομή με τη Μεταπτυχιακή Σχολή. Άρα προβλέπεται εκπροσώπηση από δύο (2) φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό και έναν διδακτορικό;

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Δύο (2), ένας προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός ή διδακτορικός.

Σύμφωνα με τους νόμους, όταν προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων, οι εκπρόσωποι εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Δηλαδή, δεν μπορεί ούτε πρωτοετής ούτε επί πτυχίω να είναι εκπρόσωπος. Επίσης, δεν μπορεί δευτεροετής μεταπτυχιακός για ΜΔΕ και δεν μπορεί υποψήφιος διδάκτορας πέρα από τα τρία πρώτα χρόνια την εγγραφή του. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.

Ελπίζουμε να σας κατατοπίσαμε…

7 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] Ποιος είναι ο Κοσμήτορας; Είναι ανώτερος από τον Πρύτανη; Το τμήμα ποια διαφορά έχει από τη σχολή; Δείτε όλες τις απαντήσεις για τη διοίκηση των πανεπιστημίων για να παίζετε τις έννοιες και τις διαδικασίες στα δάχτυλα. Τώρα, που το διαβάσατε και το μάθατε… μπορείτε να ελπίζετε σε μια τέλεια συμμετοχή σας στη διοίκηση του πανεπιστημίου. […]

Comments are closed.