Δομές των πανεπιστημίων

Ο οδηγός πρωτοετών σας έμαθε τη διαφορά Συμβουλίου από τη Σύγκλητο (αν όχι, δείτε εδώ) και αν ο Αναπληρωτής Καθηγητής είναι ανώτερος ή κατώτερος από τον Επίκουρο (ή πάλι δείτε εδώ). Ήρθε η ώρα να μάθουμε και για άλλες (νέες) δοικητικές και ακαδημαϊκές δομές των Πανεπιστημίων που προβλέπονται με βάση τους τελευταίους νόμους. Το καλύτερο στο τέλος…

Η γνώμη του citycampus.gr: Επειδή είναι κυρίως ελληνικό φαινόμενο οι νόμοι να προβλέπουν όμορφα και προοδευτικά πράγματα τα οποία μένουν μόνο στα χαρτιά (όπως αυτά που θα δούμε παρακάτω), καλό είναι οι φοιτητές όλων των Σχολών να πιέσουν είτε άμεσα είτε μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων τους προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των δυνατοτήτων που γράφονται παρακάτω. Για να μην μείνουν στα χαρτιά αλλά να γίνουν πράξη.

Οργανισμός (και κανονισμοί): Εϊναι κάτι σαν το Καταστατικό του Ιδρύματος και ρυθμίζει όλα τα διοικητικά και ακαδημαϊκά θέματα που αφήνουν οι νόμοι ανοικτά. Σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν, τον καταρτίζει ο Πρύτανης μετά από γνωμοδότηση της Συγκλήτου και τον θέτει προς επικύρωση στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Οι κανονισμοί ρυθμίζουν ζητήματα εξέλιξης και εκλογής των καθηγητών, εξετάσεων κλπ.

Μεταπτυχιακή Σχολή: Σε κάθε Ίδρυμα προβλέπεται μία Μεταπτυχιακή Σχολή με συμμετοχή όλων των διδασκόντων σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει Κοσμήτορα και στην Κοσμητεία συμμετέχουν οι Κοσμήτορες και οι Διευθυντές όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και 2 φοιτητές, ένας μεταπτυχιακός και ένας διδακτορικός. Αρμοδιότητά της τα μεταπτυχιακά προγράμματα εν γένει.

Σχολή δια βίου μάθησης: Σύμφωνα με το νόμο έχει ανάλογη δομή με αυτή της Μεταπτυχιακής Σχολής. Ουσιαστικά είναι ένας οργανισμός δια βίου μάθησης, που φαίνεται ότι αντικαθιστά τα παλιά ΙΕΚ των πανεπιστημίων και θα χορηγεί άτυπες βεβαιώσεις σπουδών.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας: Ασχολείται με τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου καθώς και με την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Συγκροτείται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν αναπληρωτή του, πέντε καθηγητές του Ιδρύματος, εκπροσώπους του λοιπού προσωπικού και 2 φοιτητές, έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό.

Γραφεία διασύνδεσης: Σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα πρέπει να λειτουργεί Γραφείο Καινοτομίας και Διασύνδεσης με σκοπό μεταξύ άλλων να παρέχει σε φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας, υποστηρίζοντάς τους και στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων και σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέρω σπουδών και εξεύρεσης εργασίας. Αποστολή αυτού του γραφείου είναι επίσης και η διοργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, όταν αυτή προβλέπεται ως προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου και η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμβουλευτικής με μέντορες και αποφοίτους σε ζητήματα καινοτομίας και κοινωνικής δράσης και η προώθηση καινοτόμων ιδεών από φοιτητές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες.

Γραφείο υποστήριξης: Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχολή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος και την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας της.

Συνεργασίες των Ιδρυμάτων για σπουδαστικά θέματα: Προβλέπεται συνεργασία των Ιδρυμάτων μεταξύ τους για την πραγματοποίηση προγράμματος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρίτου επιπέδου (τα παλιά διατμηματικά μεταπτυχιακά), συνεργασία των ελληνικών ιδρυμάτων με ιδρύματα της αλλοδαπής για τον ίδιο λόγο, η οργάνωση και παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης  στα πλαίσια της σχολής δια βίου μάθησης. Τα τυπικά (πχ διαδικασίες έγκρισης προγραμμάτων, εισαγωγή φοιτητών κλπ) ορίζονται από τον Οργανισμο του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να ορίζει και δίδακτρα. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να διεξάγονται και με εξ αποστάσεως διδασκαλία και εκπαίδευση.

Συνήγορος του φοιτητή (!!!): Σε κάθε ίδρυμα προβλέπεται η θέση ενός συνήγορου του φοιτητή για διάφορα θέματα που άπτονται των σχέσεων των φοιτητών με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλαδή καθηγητές ή διοικητικό προσωπικό και γραμματείες. Ο συνήγορος του φοιτητή μπορεί να είναι και εν ενεργεία καθηγητής του Ιδρύματος και για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του προβλέπεται δυνατότητα αποχής από τα διδακτικά του καθήκοντα. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν ασχολείται με θέματα εξετάσεων και βαθμών.

Η φωτογραφία είναι από το freedigitalphotos.net

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. […] Μια πρώτη ιδέα για την ακαδημαϊκή ορολογία που θα συναντάτε από εδώ και πέρα είναι απαραίτητη, για να υπάρχει πλήρης συνενόηση… Μαζί με αυτήν, μια ενημέρωση στις δομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι απαραίτητη …. […]

Comments are closed.