πάσο430χ300

Οδηγός πρωτοετών μέρος 2: Διαβάστε σήμερα για τη φοιτητική ταυτότητα και το πάσο (μειωμένο εισιτήριο).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr

Οι αιτήσεις υποβάλλονται τόσο από τους εν ενεργεία φοιτητές, όσο και από τους πρωτοετείς. Οι πρωτοετείς, ωστόσο, θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στη γραμματεία του τμήματος που πέρασαν, γιατί θα χρειάζονται όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που θα τους χορηγηθούν από τις γραμματείες.

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή χορηγείται η φοιτητική ταυτότητα καθώς και το λεγόμενο πάσο, δηλαδή το δελτίο μειωμένου εισιτηρίου, το οποίο θα έχει ισχύ για ένα χρόνο.

Δικαιούχοι του μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου είναι όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλο τίτλο σποδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για όσο διάστημα διαρκούν κανονικά οι σπουδές με προσαύξηση δύο ετών.

Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από τις γραμματείες των τμημάτων εγγραφής, καθώς και από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://academicid.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf