μηχανολόγοι μηχανικοί

Οδηγός Μάστερ στην Ελλάδα : Μηχανολόγοι Μηχανικοί

του Αντώνη Αβρίθη

Με τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της μηχανικής στην ιστορία της ανθρωπότητας, υφίσταται η ανάγκη εφαρμογής νέων μεθόδων στην κατασκευή και μελέτη των μηχανικών συστημάτων. Αυτή την ανάγκη έρχονται να καλύψουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί. Η Ελλάδα, ακολουθώντας το ρεύμα της καινοτομίας, αναβαθμίζει την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της με την προαγωγή των σπουδών μηχανολόγων μηχανικών.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Τα Τμήματα

Καταρχήν, τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στην Ελλάδα είναι τα εξής:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Στον κλάδο των μηχανολόγων μηχανικών προσφέρονται αρκετά διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία αφορούν και άλλα επιστημονικά αντικείμενα πέρα από τον συγκεκριμένο κλάδο. Επομένως η υποβολή αιτήσεων σε αυτά τα προγράμματα συνήθως απευθύνεται ευρύτερα σε αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΔΠΜΣ: Συστήματα Αυτοματισμού

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Συστήματα Αυτοματισμού” προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

  • Συστήματα Κατασκευών και Παραγωγής
  • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης αποτελεί τίτλο ειδίκευσης στην περιοχή των Συστημάτων Αυτοματισμού και δεν ισοδυναμεί ή αντιστοιχεί με το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ή δίπλωμα οποιαδήποτε άλλης Σχολής του ΕΜΠ.

Επίσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η φοίτηση για ημεδαπούς ή προερχόμενους από την Ε.Ε. Μ.Φ. είναι χωρίς δίδακτρα.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΠΜΣ: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Αντικείμενο του ΔΠMΣ είναι η εξειδίκευση στον τομέα της Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού με δύο κατευθύνσεις:

  • Α) Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
  • Β) Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

Η διάρκεια σπουδών για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επιπλέον, στο τελευταίο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους.

Όσον αφορά τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα, για όσους δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση, κοστίζουν 1.800 ευρώ.

ΔΠΜΣ: Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών και προετοιμασία διεξαγωγής διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών.

Έχει διάρκεια 3 εξάμηνα και δέχεται φοιτητές κάθε δύο χρόνια. Δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΠΜΣ: Διοίκηση Εφοδιαστικη Αλυσίδας Logistics

Το αντικείμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, έλεγχο και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων, από την πηγή των πρώτων υλών στην κατανάλωση, με στόχο τον συγχρονισμό της προσφοράς και της ζήτησης και τη δημιουργία καθαρής αξίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση με πλήρη φοίτηση είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ με μερική φοίτηση είναι 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα τέλη φοίτησης είναι 3.600 ευρώ.

ΠΜΣ: Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

Αυτό το ΠΜΣ εμβαθύνει στα προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασμού των ενεργειακών συστημάτων και προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ΑΔΕΣ με πλήρη παρακολούθηση είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ με μερική παρακολούθηση είναι 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ΑΔΕΣ 2.700 ευρώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!