Χημικών Μηχανικών

Οδηγός Μάστερ στην Ελλάδα: Χημικών Μηχανικών

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Ο κλάδος της μηχανικής και ιδίως ο τομέας της Χημικής Μηχανικής,  είναι ένας κλάδος που συνεχώς εξελίσσεται στην χώρα μας. Το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού συνδυάζει την επιστήμη της Χημείας και της Μηχανικής και στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων λύσεων σε τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από βαριές βιομηχανίες μέχρι παγκόσμια συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας.

Τα ελληνικά τμήματα

Τα τμήματα Χημικών Μηχανικών στην Ελλάδα είναι τα εξής:

Εναλλακτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του τομέα της Χημικής Μηχανικής είναι ποικίλα και απευθύνονται όχι μόνο σε αποφοίτους τμημάτων Χημικών Μηχανικών αλλά και σε αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών ή σχολών θετικών επιστημών. Ενδεικτικά, παρέχεται παρακάτω ένα ευρύ φάσμα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τόσο στους τομείς του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιομηχανικής τεχνολογίας όσο αμιγώς και στην Χημική Μηχανική.

ΠΜΣ «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική» στο ΑΠΘ

Στο πρόγραμμα υπάρχουν δύο ειδικεύσεις:

  • Α: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Υγεία και στα Τρόφιμα (Chemical and Biomolecular Engineering in Health and Food
  • Β: Χημική και Βιομοριακή Μηχανική στην Ενέργεια και στο Περιβάλλον (
    Chemical and Biomolecular Engineering in Energy and Environment)

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ συνολικού ύψους 1.500 ευρώ για πολίτες της Ε.Ε. και 3.000 ευρώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., η οποία πρέπει να καταβληθεί με την εγγραφή του φοιτητή.

ΠΜΣ «Αειφόρο Μηχανική και στην Κλιματική Αλλαγή» – MSc. Sustainable Engineering and Climate Change στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ξενόγλωσσο και προσφέρει τις παρακάτω δύο ειδικεύσεις:

  • Α: Sustainable Water and Wastewater Management
  • Β: Sustainable Energy

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική. Προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως μέσω εργαλείων e-learning ή με φυσική παρουσία.

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία διδακτικά εξάμηνα ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν φοίτηση συνολικά σε 1.500 ευρώ. Για  φοίτηση πλέον των τριών  (3) εξάμηνων,  τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 150 ευρώ για κάθε επιπλέον  εξάμηνο.

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ένα Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα που αποβλέπει στην εκπαίδευση Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων επιστημόνων, στον τομέα των υλικών, συμβατικών και προηγμένων. Η γνώση αυτού του τομέα είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας οποιασδήποτε χώρας (βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά.) και υποστηρίζει δραστηριότητες ποικίλων τομέων (παραγωγή και διανομή ενέργειας, κατασκευαστικό τομέα κ.ά.).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα. Κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα από μία εκ των δύο ροών: Ροή Α «Επιστήμη Υλικών» (σχεδιασμός, παραγωγή, δομή, ιδιότητες και εφαρμογές υλικών από επιστημονική σκοπιά) και Ροή Β «Τεχνολογία Υλικών» (τεχνολογική προσέγγιση των ίδιων θεμάτων όπως και στην Ροή Α), ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν την μεταπτυχιακή τους εργασία.

Δεν προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΠΜΣ «Προηγμένες Εφαρμογές Στη Χημική Μηχανική» του Πανεπιστημίου Πατρών

Χημικών ΜηχανικώνΤο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χημικών τεχνολογιών αιχμής αλλά και βασικών επιστημών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η μύηση νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία και η εξειδικευμένη παροχή γνώσεων στις περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες και την  Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει. Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Π.Μ.Σ. δεν προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης, ενώ δίδεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών εφόσον οι διατεθειμένοι πόροι το επιτρέπουν.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!