μουσικές

Οδηγός Μάστερ στην Ελλάδα: Μουσικές Σπουδές

της Κυριακής Αλεξοπούλου

Η μουσική είναι μία από τις Καλές Τέχνες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρουσίας του ανθρώπου στην Γη. Ξεκινώντας ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, ο άνθρωπος δημιούργησε μουσικά όργανα με τα οποία μπόρεσε να αποδώσει μελωδίες και να δώσει μορφή στα συναισθήματα. Στον Ελλαδικό χώρο, η μουσική αναπτύχθηκε παράλληλα με το θέατρο και την ποίηση, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού. Στην σύγχρονη εποχή, εκτός από έκφραση συναισθημάτων και ψυχαγωγία, η τέχνη αυτή αποτελεί αντικείμενο έρευνας και καινοτομίας. Τα τμήματα μουσικών σπουδών της Ελλάδος παρέχουν ευκαιρίες εμβάθυνσης στην χρήση της μουσικής σε επιστημονικά πεδία όπως ή εκπαίδευση και η τεχνολογία.

Τα τμήματα

Τα ελληνικά τμήματα που προσφέρουν σπουδές με αντικείμενο την Μουσική είναι:

Μεταπτυχιακά στις Μουσικές Σπουδές

Κάποια από τα παραπάνω τμήματα προσφέρουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στον κλάδο της Μουσικής.

ΠΜΣ “Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση & Ερμηνεία της  Έντεχνης Μουσικής”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Το παραπάνω μεταπτυχιακό κοστίζει 700 ευρώ ανά εξάμηνο και έχει διάρκεια τριών εξαμήνων. Κύριος στόχος του είναι  η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών και μουσικέςκαλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο χώρο της Ιστορίας, Θεωρίας, Σύνθεσης και Ερμηνείας της έντεχνης μουσικής.

ΠΜΣ “ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τη σχέση μουσικής και κουλτούρας στο παρελθόν και στο παρόν. Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να εμπλακούν με δημιουργικούς τρόπους στην έρευνα της μουσικής μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων (επιτόπια έρευνα) και σε διαφορετικά μουσικά είδη του παρελθόντος (αρχειακή έρευνα).

ΠΜΣ “ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Η απονομή του Διπλώματος σε αυτό το πρόγραμμα γίνεται μετά από την εκπλήρωση τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανα εξάμηνο. Το πρόγραμμα εστιάζει στη Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής και στην Εκτέλεση/ερμηνεία της αστικής-λαϊκής μουσικής και απονέμει αντίστοιχες ειδικεύσεις.

ΠΜΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη Μουσική Τεχνολογία στις σύγχρονες πρακτικές, στην εκπαίδευση, στην ερμηνεία και στη δημιουργία της μουσικής με νέα μέσα. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα τέλη φοίτησης είναι 1.000 ευρώ ανα εξάμηνο.

ΠΜΣ “Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήναμουσικές

Σε αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στις δεξιότητες και στις γνώσεις που θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους να προωθούν και να εφαρμόζουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στη μουσική εκπαίδευση. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 700 ευρώ ανά εξάμηνο.

ΠΜΣ “Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Μεταξύ άλλων στόχων, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου, με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση στους τομείς της Βυζαντινής Μουσικής και της Ψαλτικής Τέχνης. Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, με τέλη φοίτησης 700 ευρώ ανά εξάμηνο. Ενδεικτικά Μαθήματα: Το λειτουργικό πλαίσιο της ψαλτικής επιτέλεσης, Παλαιό Στιχηράριο, Καλοφωνικό Ειρμολόγιο.

ΜΠΤ “Βυζαντινή Μουσική: Ακαδημαϊκή Θεωρία και Καλλιτεχνική Παράσταση” Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Το παραπάνω Μεταπτυχιακό Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Μουσικής Βουκουρεστίου (UNMB)  προσφέρουν από κοινού ένα Διεθνή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αφιερωμένο στη μελέτη της Βυζαντινής Μουσικής σε επίπεδο Θεωρίας και Πράξης. Διδάσκεται στα Αγγλικά και διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο.

ΠΜΣ “ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ”, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Σκοπός του Μεταπτυχιακού αυτού είναι η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τέχνης η ανάδειξη του πλούτου της ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Η διάρκεια είναι τρία ή τέσσερα εξάμηνα, αναλόγως την ειδίκευση και τα δίδακτρα 4.000 ευρώ συνολικά. Ενδεικτικά μαθήματα: Μουσική πράξη: Ερμηνεία και Διδακτικές προσεγγίσεις Ι, Ιστορία της Ερμηνείας, Πολυτροπικότητα και Αυτοσχεδιασμός,  Διεύθυνση Συνόλων.

ΠΜΣ “Μουσική και Κοινωνία”, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Το παραπάνω μεταπτυχιακό δίνει την ευκαιρία της εξειδίκευσης στους τομείς, “Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική” και “Μουσικοθεραπεία”. Η χρονική διάρκεια είναι τρία και τέσσερα εξάμηνα αντίστοιχα και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ συνολικά.

ΠΜΣ “Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής”, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

μουσικέςΣτην διάρκεια αυτού του προγράμματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν υψηλή κατάρτιση στις τέχνες και τις επιστήμες της μουσικής. Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν., Θέματα ακουστικής χώρων.

“Πιστοποιητικό Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει ενιαίο πενταετή κύκλο προπτυχιακών σπουδών, που οδηγούν στην απευθείας απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (Integrated Master).

ΔΠΜΣ “Η Βυζαντινή μουσική επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία”, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό παρέχει γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο της Βυζαντινής Μουσικής. Η διάρκεια του είναι τρία εξάμηνα και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.650 ευρώ συνολικά.

 

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!