νομική επιστήμη 1

Οδηγός Επαγγελμάτων: Νομική Επιστήμη

της Ελευθερίας Χασάπη 

Κάθε χρόνο μαθητές που έχουν επιλέξει την θεωρητική κατεύθυνση για να εξεταστούν πανελλαδικώς στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές, μεταξύ των οποίων και τα Τμήματα Νομικών Επιστημών. Ο κλάδος της Νομικής Επιστήμης ασχολείται με τους κανόνες δικαίου και συγκεκριμένα με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους από τους εφαρμοστές του δικαίου. Με τον όρο κανόνες δικαίου νοούνται οι κανόνες που ρυθμίζουν τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. Οι φοιτητές στην πορεία των σπουδών του αφοπλίζονται με τα κατάλληλα εργαλεία για να περατώνουν σωστά το έργο τους. Οι απαιτήσεις πολλές, η προσπάθεια μεγάλη και το πτυχίο κλειδί που ανοίγει πολλές πόρτες στο διάβα της ζωής.

Ο κλάδος του Δικαίου χωρίζεται σε τομείς απαριθμούμενοι ως εξής: νομική επιστήμη 1

 • Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
 • Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
 • Τομέας Διεθνών Σπουδών
 • Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
 • Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
 • Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Σήμερα λόγω της έξαρσης των φαινομένων εγκληματικότητας και της ανάγκης για κοινωνική ευημερία και συνοχή καθίσταται απαραίτητη η εξειδίκευση των νομικών επιστημών σε κάποιον από τους ανωτέρω τομείς του Δικαίου.

Νομικές Σπουδές: Ελληνικά Τμήματα

Οι μαθητές που θα επιλέξουν ως πρώτη επιλογή του μηχανογραφικού τους τις Νομικές Σπουδές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 πόλεις:

Το Τμήμα Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (μόρια 2022: 17950)

Το Τμήμα Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (μόρια 2022: 17150)

Το Τμήμα Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (μόρια 2022: 16500)

Νομική Επιστήμη: Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής μπορούν με το πτυχίο τους να επιλέξουν πληθώρα επαγγελμάτων μεταξύ των οποίων και τα κατωτέρω:

 • Δικηγόρος: Όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη δικηγορία, είτε την μάχιμη είτε την συμβουλευτική, πρέπει αφού λάβουν το πτυχίο τους από κάποια από τις 3 Νομικές Σχολές της χώρας να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών κοντά σε κάποιον έμπειρο συνάδελφο, εταιρεία ή οργανισμό. Η λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος προϋποθέτει μετά την πρακτική άσκηση την συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις (στον Άρειο Πάγο). Έπειτα, ακολουθεί η εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο που ο Δικηγόρος επιθυμεί να εργαστεί. Το επάγγελμα του δικηγόρου έχει υψηλό κοινωνικό γόητρο και είναι δημοφιλές, ωστόσο επισύρει και πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες.
 • Δικαστικός λειτουργός: Ο Δικαστής είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής και της Σχολής Δικαστών. Είναι απαραίτητο κάποιος να έχει λάβει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, να έχει παρέλθει διετία από την λήψη και να έχει ηλικία 28-45 έτη. Οι συγκεκριμένες εξετάσεις προκηρύσσονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μία φορά τον χρόνο και αφορούν συγκεκριμένη κατεύθυνση (Διοικητική/Πολιτική – Ποινική Δικαιοσύνη/ Κλάδος Εισαγγελέων). Οι οργανικές θέσεις των Δικαστών είναι καθορισμένες και περιορισμένες, οι δικαστές πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πίεση και το άγχος της άσκησης του λειτουργήματός τους, να ενεργούν με γνώμονα το δίκαιο και τον άνθρωπο και να εκδίδουν όσο το δυνατόν δικαιότερες δικαστικές αποφάσεις.
 • Διπλωμάτης: Κατ’ ακριβολογία είναι οι ‘’Δημόσιοι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών’’, οι οποίοι μετά την αποφοίτηση από τη Νομική Σχολή δίνουν εξετάσεις στη Σχολή Διπλωματών που διενεργούνται μία φορά το χρόνο (μερικές φορές και κάθε ενάμιση χρόνο). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής ή άλλων γλωσσών. Ο αριθμός των Διπλωματών που απορροφάται ανά έτος είναι μικρός αλλά σταθερός (20-30 άτομα), με ποικίλες αρμοδιότητες. Μπορεί να εισηγείται στην πολιτική ηγεσία θέματα εξωτερικής πολιτικής ή να καλλιεργεί τις διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες στις οποίες υπηρετεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εξοπλισμένος με δυναμισμό, συνέπεια, ενδιαφέρον για τις εγχώριες πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Συμβολαιογράφος: Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου είναι κλειστό, καθώς υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις στην περιφέρεια κάθε Εφετείου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ασκήσει τη δικηγορία για μία διετία και έπειτα να συμμετάσχει σε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής νομικών. Επίσης, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του ορισμένα βασικά κωλύματα. Το επάγγελμα αυτό χαρακτηρίζεται από πληθώρα ευθυνών, ένταση και πολλά καθήκοντα.
 • Καθηγητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Για να είναι κάποιος σε θέση να διδάξει σε ελληνικό πανεπιστήμιο (ή και στην μέση εκπαίδευση) μετά την απόκτηση του πτυχίου του, όπως λάβει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο, σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας του. Οι καθηγητές είναι ιεραρχικά ανεξάρτητα πρόσωπα και απολαμβάνουν Συνταγματικής προστασίας ως προς την έλλειψη κάθε δέσμευσης όσον αφορά την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία τους. Οι θέσεις εργασίας για καθηγητές στις Νομικές Σχολές είναι περιορισμένες αν και πολλά άτομα διαθέτουν τα προσόντα.
 • νομική επιστήμη 1Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας: Δεν είναι λίγοι οι απόφοιτοι της Νομικής που στρέφονται στον Δημόσιο Τομέα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, δεδομένης της καλής επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρει. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης απαιτείται η συμμετοχή σε διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (εισακτέοι: έως 200). Φυσικά και ο Ιδιωτικός Τομέας ανήκει στις δημοφιλείς επιλογές των πτυχιούχων, ειδικότερα μετά την απόκτηση κάποιου μεταπτυχιακού διπλώματος που προσφέρει εξειδίκευση σε κάποιο τομέα.
 • Πολιτικός : Είναι γνωστό πως μεγάλος αριθμός πολιτικών διαθέτουν νομικά προσόντα. Έχοντας αποκτήσει ηγετικές ικανότητες από τη σχολή, προφανείς νομικές γνώσεις, οργάνωση, πειθαρχία και όντας επικοινωνιακοί και καλλιεργημένοι συνεισφέρουν τα μέγιστα στην διαδικασία της νομοθέτησης, των τροποποιήσεων και γενικότερα στην διοίκηση μιας χώρας.
 • Συντάκτης/Δημοσιογράφος: Χάρη στις εξαιρετικές εκφραστικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές και δημιουργικές ικανότητες που αναπτύσσει ένας απόφοιτος Νομικής προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πολυσύνθετες ανάγκες του λειτουργήματός του, μπορεί κάλλιστα να εξελίξει το συγγραφικό του ενδιαφέρον μέσω της ενασχόλησης με τη συγγραφή και τη δημοσιογραφία.

Νομική Επιστήμη: Συνέντευξη με μία απόφοιτο 

Χριστιάνα, 24 ετών, απόφοιτος Νομικής Σχολής ΑΠΘ

1.Η νομική επιστήμη αποτελεί έναν κλάδο με πολλές διακλαδώσεις και διεξόδους. Ποια από όλες θεωρείτε την πιο ενδιαφέρουσα και σε ποια θα συμβουλεύατε τους τελειόφοιτους να στραφούν;

Είναι αλήθεια πως η Νομική σου προσφέρει πολλές διεξόδους και επαγγελματικές επιλογές μετά τη λήψη του πτυχίου. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε ή διαβάζουμε για περιζήτητα μεταπτυχιακά ή κλάδους που σχετίζονται με τη Νομική και μπορούν να απορροφήσουν αρκετούς αποφοίτους της σχολής αυτής. Εγώ προσωπικά θα συμβούλευα τον καθένα ξεχωριστά να ακολουθήσει αυτό που αγαπάει πραγματικά και του αρέσει περισσότερο, να δώσει χρόνο στον εαυτό του να δοκιμάσει κάποια αντικείμενα κατά τη διάρκεια της άσκησης και να επιλέξει με βάση τι του ταιριάζει και τι τον γεμίζει περισσότερο. Με συνειδητή επιλογή του επαγγέλματός μας, αγάπη και αφοσίωση για το αντικείμενο, η επιτυχία ειναι μονόδρομος!

 1. Ποια είναι τα θετικά στοιχεία που σας οδήγησαν να επιλέξετε τις σπουδές στη νομική και τι αρνητικό θα αλλάζατε;

Ένα από τα πολλά θετικά που χαρακτηρίζει αυτή την επιστήμη είναι ότι πρόκειται για έναν ζωντανό οργανισμό, που εξελίσσεται με βάση τη νομολογία, τη νομοθεσία, τις εξελίξεις στην κοινωνία κλπ. Κάθε μέρα μέσα από τη δουλειά σου έχεις τη δυνατότητα να γίνεσαι καλύτερος, να διαβάζεις και να βλέπεις άλλες επιλογές και προοπτικές που δεν είχες σκεφτεί, να προασπίζεσαι τα δικαιώματα των πολιτών -πολύ σημαντικό σε μια ευνομούμενη πολιτεία- και να διευρύνονται οι γνώσεις σου σε νομικό επίπεδο. Ένα αρνητικό που οπωσδήποτε θα άλλαζα είναι η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων καθώς και ο υπέρμετρος ανταγωνισμός.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!