Πρόγραμμα υποτροφιών Ναυτιλιακών Σπουδών από την ΕΕΝΜΑ

της Ελένης Βασιλοπούλου

Η  Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ανακοινώνει το 7ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις Ναυτιλιακές Σπουδές. Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων φοιτητών ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ναυτιλιακά ενώ ταυτόχρονά επιθυμεί την επιβράβευση των αριστούχων. Για τους λόγους αυτούς προχωρά στην προκήρυξη των παρακάτω προγραμμάτων:

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»

Η ετήσια υποτροφία ανέρχεται στα 4.000 ευρώ. Αφορά μεταπτυχιακές σπουδές στη Ναυτιλία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε ιδρύματα του εσωτερικού και είναι χορηγία του Γ. Γραμματέα της Ένωσης κ. Γεωργίου Σπ. Αλεξανδράτου. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 4. Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα είναι εμφανής ο βαθμός και το έτος κτήσης
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 8. Βιογραφικό σημείωμα

 

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «BUREAU VERITAS»

To Bureau Veritas προκηρύσσει ετήσια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα του εσωτερικού για όσους και όσες επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα Ναυτιλιακά. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στις 5.000€ και οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση αποδοχής από τον φορέα διοργάνωσης του ΜΠΣ
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 4. Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 5. Αντίγραφο τίτλου σπουδών με εμφανή τον βαθμός και το έτος κτήσης
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 8. Βιογραφικό σημείωμα

 

Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «RINA»

O RINA HELLAS στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος υποτροφιών της ΕΕΝΜΑ προκηρύσσει μια υποτροφία για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια στο RINA Academy. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να συμπεριληφθεί η υποψηφιότητα τους στην διαδικασία επιλογής υποτρόφων:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 3. Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα φαίνεται ο βαθμός και το έτος κτήσης
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.)
 7. Βιογραφικό σημείωμα

Δ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ BCA – «MSc IN SHIPPING»

Η ΕΕΝΜΑ, σε συνεργασία με το BCA Οικονομικό Κολέγιο Αθηνών, χορηγεί μία υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Shipping» ή “LLM Maritime Law”.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ώστε να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το πρόγραμμα:

 1. πτυχίο 2nd class honours από Βρετανικό Πανεπιστήμιο
 2. πτυχίο με μέσο όρο βαθμολογίας από 6,0 και πάνω από ΑΕΙ ή με μέσο όρο από 7,0 και άνω από ΤΕΙ
 3. πτυχίο Αμερικάνικου Πανεπιστημίου με GPA 2,75 και άνω ή ισοδύναμα προσόντα σε σχετικές σπουδές (shipping, business, economics)
 4. Αξιωματικοί γέφυρας και μηχανής Εμπορικού Ναυτικού

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ή άλλου ισότιμου ιδρύματος
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021
 • Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με:

 1. IELTS: Με βαθμό 6,5 και άνω, με τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ
 2. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) με βαθμό C1 και άνω.
 3. Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) με βαθμό C και άνω
 4. Cambridge First Certificate in English (FCE) με βαθμό b και άνω
 5. Examination for the Certificate Proficiency in English (ECPE) με βαθμό Pass και άνω.
 6. Pearson Academic (PTE) με βαθμό 53 και σκορ τουλάχιστον 51 σε κάθε τμήμα του τεστ.
 7. BCA IELTS Placement Test με βαθμό 6,5 και άνω και  τουλάχιστον 6,0 σε κάθε τμήμα του τεστ

ΣΤ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ METROPOLITAN COLLEGE – «MSc INTERNATIONAL MARITIME BUSINESS»

Σε συνεργασία με το Metropolitan College η ΕΕΝΜΑ δίνει την δυνατότητα μερικής υποτροφίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Κολεγίου «MSc International Maritime Business». Βασικές προϋποθέσεις για την χορήγηση της εν λόγω υποτροφίας είναι 1) η ύπαρξη προπτυχιακού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας με αντίστοιχο με το περιεχόμενου του ΠΜΣ αντικείμενο σπουδών (Ναυτιλία) και 2) η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν:

α) Αίτηση υποψηφιότητας

β) Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών

γ) Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής (C2)

δ) Συστατικές επιστολές

ε)Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2021

στ)Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος υποψήφιου οικ. έτους 2021

ζ)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, ασθένεια, κ.λπ.).

Ε. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ABS

Το American Bureau of Shipping (ABS), προκηρύσσει 2 μεταπτυχιακές υποτροφίες, ύψους 5.000 δολαρίων ΗΠΑ για φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλίας και επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της ΕΕΝΜΑ έως και τις 20/09/2021 (Ακτή Μιαούλη 81, 18538 Πειραιάς)

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!