Νανοϊατρική στο ΕΚΠΑ: MSc in Nanomedicine

της Όλγας Ζώτου

ΕΚΠΑ: Νανοϊατρική (Nanomedicine) 2021-2022

Νανοϊατρική

Όσοι κατέχουν πτυχίο Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Χημικής Μηχανικής και άλλων παρόμοιων επιστημονικών αντικειμένων, το μεταπτυχιακό αυτό θα πρέπει να το συμπεριλάβουν στις επιλογές τους. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, δέχεται υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές στο στον τομέα της ΝανοϊατρικήςMSc in Nanomedicine με εξ αποστάσεως μαθήματα. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό υψηλών απαιτήσεων όπως φαίνεται και από τη δομή του.

Βασικές πληροφορίες

Έχει διάρκεια ενός έτους, συμπεριλαμβανόμενου και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, έχει 80% υποχρεωτική παρακολούθηση, ενώ το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στη Νανοτεχνολογία
  2. Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Ιατρική
  3. Νανοτοξικότητα και κανονιστικές πτυχές.

Για όσους το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Υποβολή Αιτήσεων

Το κόστος του προγράμματος είναι συνολικά 2.000 ευρώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/9/21-24/9/21 και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: nanomed@med.uoa.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό μεταπτυχιακό, το οποίο όμως θα  γνωρίσει σε όσους το κάνουν το συναρπαστικό κόσμο της Νανοϊατρικής. Γι’ αυτό λοιπόν, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα παρακάτω:

  1. Έντυπο αίτησης (που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος nanomed@med.uoa.gr μπορείς επίσης να τη βρεις και εδώ
  2. φωτοτυπία εγγράφου ταυτότητας,
  3. φωτοτυπία πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας,
  4. φωτοτυπία πτυχίου αγγλικών (τουλάχιστον επίπεδο Β2),
  5. βιογραφικό (έως τρεις σελίδες),
  6. ερευνητική πορεία (είτε σε άρθρα, είτε επαγγελματικά),
  7. κείμενο αναφοράς κινήτρων (Motivation Letter).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!