Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία

της Ιωάννας Τζαναβάρη

Τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ ανήγγειλαν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Γενικές πληροφορίες

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS).

Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών απαιτείται:

 • η επιτυχής παρακολούθηση ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου και
 • η εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και, σε περίπτωση παρακολούθησης από αλλοδαπούς φοιτητές, ελληνική και αγγλική.

Οι εγγραφές προβλέπεται να γίνουν τον Ιανουάριο 2023 και το πρόγραμμα να ξεκινήσει την 01/02/2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την προκήρυξη δικαιολογητικά, που καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας από τον σύνδεσμο ΕΔΩ,
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου,
 3. Αντίγραφο πτυχίου,
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,
 5. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού),
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής,
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές,
 8. Λοιπά δικαιολογητικά κατά την κρίση του υποψηφίου

Προθεσμία και τρόπος υποβολής

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους γίνεται ηλεκτρονικά (email) στη διεύθυνση:

Ευστάθιος Φριλίγγος

Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

τηλ. 26510 07715

email: efriligo@uoi.gr

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με τη διαδικασία της Συνέντευξης και θα στηριχθεί στα εξής κριτήρια:

 • Βαθμός από τη Συνέντευξη (συνεκτίμηση προσωπικότητας, ενδιαφερόντων, γνώσεων υποψηφίου) (40%),
 • Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%),
 • Άλλα στοιχεία του Βιογραφικού (συνεκτίμηση προηγούμενη ερευνητικής εμπειρίας, συστατικές επιστολές κλπ.) (20%),
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (συνεκτίμηση της απόδοσης στην ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός μικρής έκτασης κειμένου το οποίο θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη συνέντευξη) (20%).

Δίδακτρα και περισσότερες πληροφορίες

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς τέλη εισαγωγής ή φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://msc-mcbb.ac.uoi.gr/index.php?lang=el ή επικοινωνήστε με την Γραμματεία.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!