Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μηχανική Περιβάλλοντος

της Ελευθερίας Χασάπη

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προκηρύσσονται 70 θέσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2022, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μηχανική Περιβάλλοντος

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Προκηρύσσονται 70 θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 1. 30 θέσεις για το ΠΜΣ Πολιτικών Μηχανικών ως ακολούθως:
 • 25 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Πολιτικών Μηχανικών (MSc, MEng) που κατανέμονται ως εξής στις 4 ειδικότητες:
  I. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (10 Θέσεις)
  II. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (5 Θέσεις)
  III. Γεωτεχνική Μηχανική (5 Θέσεις)
  IV. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (5 Θέσεις)
 • 5 θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών
  2.25 θέσεις για το ΠΜΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος ως ακολούθως:
 •  20 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικών Περιβάλλοντος (MSc, MEng)
 • 5 θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Από το Σεπτέμβριο του 2023 τα ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, διατριβές, εργασίες κλπ) θα παραδίδονται στην αγγλική γλώσσα για όλους τους εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ανεξαρτήτως του έτους και της ειδικότητας εγγραφής των φοιτητών στο πρόγραμμα).

 1. 5 θέσεις για το Διατμηματικό και Διασχολικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ (MSc) της Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων ως ακολούθως:
 • 5 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων

Θα οριστεί Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος με έργο την αξιολόγηση των αιτήσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει εισηγήσεις στα Συμβούλια των αντίστοιχων Τμημάτων, τα οποία θα εγκρίνουν τελικά τους εισακτέους φοιτητές.

 1. 10 θέσεις για το πρόγραμμα Μάστερ (MSc & MEng) στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος της Πολυτεχνικής Σχολής στις «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ως ακολούθως:
 • 10 θέσεις για το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (MSc & MEng).

Υποβολή Αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού όπως υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Πέμπτη 31 Μαρτίου του 2022, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

 • 5.125€ για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • 10.250€ Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 •  8.000€ Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
 • 10.000€ Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • 7.500€ Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • 6.500€ Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων 4.000€ Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων 6.500€ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων 1.250€ κάθε έτος (625€ το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι 9.000€.

Γενικές Πληροφορίες

Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ. 22 892200 / 22892249

Φαξ: 22 895080
cee@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy/cee/el/

 Πληροφορίες δίνονται Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!