Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

της Νάντιας Βαβουράκη

Προκηρύσσεται νέο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα θα γίνουν δεκτά 40 άτομα, ενώ σε περίπτωση που δημιουργηθούν δύο τμήματα, θα μπορούν να συμμετάσχουν 80 άτομα από τα οποία 10 πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ στην Ελλάδα, ή του εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πρέπει να έχουν την αρίθμηση που ακολουθεί και είναι τα εξής:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση που βρίσκεται στο website του Πανεπιστημίου.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου (από ελληνικό ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Αναλυτική βαθμολογία.
 5. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια να είναι από πρώην εργοδότη που να μην είναι συγγενής του υποψηφίου.
 6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε επικυρωμένο αντίγραφο από το κέντρο που το απένειμε.
 7. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 25 μηνών.
 8. Βεβαίωση εργασίας από τρέχων ή πρώην εργοδότη ή οργανισμό με περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου.
 9. Επιπλέον τίτλοι από σεμινάρια, πανεπιστήμια ή δημοσιεύσεις, μελέτες και συμμετοχή σε συνέδρια.
 10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Διάρκεια φοίτησης

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΗ διάρκεια του μεταπτυχιακού είναι 3 εξάμηνα. Στα πρώτα 2 εξάμηνα απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής συμμετοχή σε δέκα μαθήματα, συνολικής αξίας εξήντα πιστωτικών μονάδων. Κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία του φοιτητή αξίας τριάντα πιστωτικών μονάδων.

Περισσότερα

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Τα δίδακτρα δύναται να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα 0,24% του ΟΑΕΔ.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης, που πρέπει να αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά σε φυσικό φάκελο, είναι μέχρι τη 14η Νοεμβρίου 2022.

Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, να καλέσουν στο 2310 891530/512 ή στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mba@uom.edu.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!