Ειδική Αγωγή Ιωάννινα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Δωρεάν ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

της Ελένης ΚιτρομηλίδηΕιδική Αγωγή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1970 και φιλοξενεί πάνω από 20.000 σπουδαστές. Συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εγκαινιάστηκε το 1984 και υπήρξε από τα πρώτα σχετικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (2021-2022). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμάζει τους αποφοίτους του για την πλήρη ένταξη και συνδρομή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση που δικαιούνται.

Πρόγραμμα σπουδών 

Το ΠΜΣ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους φοιτητές, ξεκινάει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το τελευταίο αφιερώνεται στη διενέργεια υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων κρίνεται υποχρεωτική και η γλώσσα διδασκαλίας και εργασίας είναι η ελληνική. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτούνται 120 μονάδες ECTS.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί δεκατέσσερις (14) απόφοιτοι Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της χώρας και ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Δεκτοί γίνονται επίσης απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση (επί του γνωστικού αντικειμένου και σε μία ξένη γλώσσα) και συνέντευξη. Μόνο όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 30/60 μόρια στην εξεταστική δοκιμασία προχωρούν στο στάδιο της συνέντευξης.

Αιτήσεις – Προθεσμίες

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 και θα παραμείνει έως και την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων οι οποίες πιθανότατα θα λάβουν χώρα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου.

Πιστοποιήσεις – Δικαιολογητικά

Ο υποψήφιος ανάλογα με τις πιστοποιήσεις που διαθέτει μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι και 100 μόρια διεκδικώντας μια θέση στο ΠΜΣ.

  1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (μέγιστο 10 μόρια).
  2. Βαθμός γραπτής εξέτασης (μέγιστο 60 μόρια).
  3. Βαθμός συνέντευξης (μέγιστο 20 μόρια).
  4. Πιστοποιημένη παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων (3 μόρια).
  5. Δημοσιεύσεις υποψηφίου σε έγκριτα περιοδικά ή διπλωματική εργασία (7 μόρια).
  6. Αν υπάρχει επίσης προσκομίζεται πιστοποιητικό γνωστικού επιπέδου Γ1 (C1) Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών ή πιστοποίηση φοίτησης σε μια από τις παραπάνω γλώσσες – στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την ξενόγλωσση γραπτή εξέταση.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι υποψήφιοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της σχολής.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!