ΟΠΑ-ΕΚΠΑ: Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ προκηρύσσουν το νέο Διατμηματικό / Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής» (MSc in Business Mathematics) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το Πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε με στόχο την κάλυψη των αναγκών της έρευνας και της αγοράς εργασίας και αναβαθμίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ και του ΕΚΠΑ.

Το νέο πρόγραμμα μαθημάτων του αναβαθμισμένου Διατμηματικού/ Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ θα εκπαιδεύσει εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην εφαρμογή των μαθηματικών στον οικονομικό και παραγωγικό τομέα. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 2ου κύκλου

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα διαρκεί είτε:

 • τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης,
 • έξι (6) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Κόστος παρακολούθησης 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4000 ευρώ για τους φοιτητές/ φοιτήτριες πλήρους φοίτησης και στα 5000 ευρώ για τους φοιτητές/ φοιτήτριες μερικής φοίτησης

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί έως και τριάντα πέντε (35) φοιτητές/ φοιτήτριες, που θα πρέπει να είναι:

 • Πτυχιούχοι από τα εξής Τμήματα των ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής:
  • Μαθηματικών
  • Φυσικής
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικής
  • Πολυτεχνικών Σχολών
  • Οικονομικών Σχολών (Τμήματα Οικονομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, κλπ.)
 • Απόφοιτοι αντίστοιχων των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν έφεση και επάρκεια στις μαθηματικές μεθόδους καθώς και στη διαχείριση οικονομικών και διοικητικών ζητημάτων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση για το Πρόγραμμα Μαθηματικών Αγοράς και Παραγωγής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ περιλαμβάνοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, αλλά θεωρούν ότι θα αποκτήσουν μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει να επισυνάψουν:
(i) κατάλογο των μαθημάτων που υπολείπονται για την απόκτηση πτυχίου,
(ii) τον μέσο όρο βαθμολογίας τους σύμφωνα με τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί
(iii) υπεύθυνη δήλωση ότι

– τυχόν αποδοχή της υποψηφιότητας τους γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου

 – γνωρίζουν ότι ποσά που θα καταβληθούν στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να εγγραφούν οριστικά σε αυτό ή αν δε δικαιούνται να εγγραφούν, λόγω της μη απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου  

 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.
 • Αντίγραφο σχετικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει).
 • Ισοτιμία και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους Τμημάτων αλλοδαπής.
 • Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (Κρατικό Δίπλωμα Γλωσσομάθειας ή PROFICIENCY), ή κατ’ οικονομία LOWER – FCE ή TOEFL ή κατά απόλυτη οικονομία υπεύθυνη δήλωση όπου ο υποψήφιος δηλώνει ότι διαθέτει κατά την γνώμη του επαρκείς γνώσεις Αγγλικής για την παρακολούθηση του προγράμματος, μέρος της διδασκαλίας του οποίου ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά.
 • Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται τόσο οι ακαδημαϊκές όσο και οι κοινωνικές, αθλητικές κ.α. δραστηριότητες.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που θα βρείτε εδώ). Απευθείας αποστολή από τους γράφοντες στη Γραμματεία μέσω email (postgrad@aueb.gr) έως και την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (προαιρετικά).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συνεχής μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες βρίσκουν την προκήρυξη για το  νέο ΠΜΣ εδώ και μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33
7ος όροφος, Γραφείο 706

ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00)

 • στο τηλέφωνο της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών
  (+30) 210 8203643 (κα. Άννα Παπάζογλου)

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!