Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας

της Αντωνίας Γιαμαίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2019 μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης. Σήμερα αποτελείται από έξι σχολές.

ΠΜΣ-Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας για τoακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Θα αφορά στη διδασκαλία με πλήρη παρακολούθηση δια ζώσης διδασκαλίας στην Ελληνική γλώσσα ένα 3ήμερο το μήνα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής.

ΜαθήματαΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τα εξάμηνα φοίτησης ανέρχονται σε τρία, πλήρους φοίτησης. Το κόστους είναι 3000€ (1000€ ανά εξάμηνο). Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασίων. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές παρακολουθούν 8 υποχρεωτικά μαθήματα. Το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το ΠΜΣ θα πρέπει ο φοιτητής να συμπληρώσει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Προϋποθέσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί τριάντα πέντε (35) απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων: Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Διατροφής και Διαιτολογίας, Φυσικοθεραπείας, Εργασιοθεραπείας και συναφών επιστημών υγείας.

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός πτυχίου και η προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διεξαχθεί στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2021.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα:

  1. προπτυχιακός τίτλος σπουδών,
  2. αποδεικτικά επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
  3. επιστημονική δραστηριότητα, όπως: δημοσιευμένο έργο, βεβαιώσεις συμμετοχής και παρακολούθησης μοριοδοτούμενων Συνεδρίων (εάν υπάρχουν).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος από τις 18 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2021.

Υποτροφίεςπεριβαλλοντικής

Μετά την διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, ένα ποσοστό 30% των εισακτέων θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες πλοηγειθείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://mscebp.hmu.gr/ είτε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο email ebp@hmu.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!