Επιστήμες Αγωγής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: ΠΜΣ στις Επιστήμες Αγωγής

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

της Ελένης Κιτρομήλιδη

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με έδρα την Ξάνθη φιλοξενεί 29.000 φοιτητές σε οκτώ (8) σχολές, κατανεμημένες στη Βόρειο Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1973 ενώ σήμερα εντάσσεται στα χίλια καλύτερα ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως σύμφωνα με την έγκριτη κατάταξη.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με έδρα την Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει για όγδοη χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Στελέχη  Εκπαίδευσης στις Επιστήμες Αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην προετοιμασία των υποψηφίων για τις αυξανόμενες απαιτήσεις της διαχείρισης και διοίκησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία εξάμηνα εκ των οποίων το ένα αφιερώνεται στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το συνολικό κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στα 2.750 ευρώ και καταβάλλεται προοδευτικά ανά εξάμηνο. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ενώ η παρακολούθηση κρίνεται πως σε ποσοστό 35% μπορεί να καλύπτεται από τηλεκπαίδευση. Ως εναρκτήρια ημερομηνία των μαθημάτων έχει οριστεί η 1η Φεβρουαρίου 2022. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μέχρι και 40 απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας (ΑΕΙ και ΤΕΙ) καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τη συνεκτίμηση και μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων και κατόπιν προφορικής συνέντευξης.

Τα κριτήρια που συνυπολογίζονται σε μέγιστο σύνολο 70 μορίων είναι:

 • Βαθμός πτυχίου (10-20)
 • Βαθμός προπτυχιακών εκπαιδευτικών μαθημάτων (0-5)
 • Άλλα πτυχία (0-5)
 • Σχετική επιστημονική δραστηριότητα (0-15)
 • Γλωσσομάθεια (0-5)
 • Προσωπική συνέντευξη (0-20)

Αιτήσεις – ΠροθεσμίεςΜεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021. Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφίου.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πτυχίου εξωτερικού αναγνωρισμένης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
 4. Ξενόγλωσση πιστοποίηση γνώσης Β2 και πάνω/κρατική πιστοποίηση/πτυχίο ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών σπουδών.
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 8. Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
 9. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας των παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες και τον αναλυτικό οδηγό σπουδών ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!