Μεταπτυχιακό «Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής»

«Εργονομία, Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής»

της Σταυρούλας Χωματά

Προκηρύσσεται Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Εργονομία – Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής» από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το μεταπτυχιακό θα πραγματοποιηθεί με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει συνάψει ειδικό Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΕΛΙΝΥΑΕ με στόχο τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης.

Η φοίτηση ορίζεται στα 3 εξάμηνα με τα δύο πρώτα με τη μεταπτυχιακή διατριβή να ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Στόχος του ΠΜΣ

Έχοντας μια προσέγγιση διεπιστημονική, το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία ειδημόνων στον επιστημονικό τομέα της Εργονομίας και της Υγείας των εργαζομένων. Τελικός σκοπός είναι η απορρόφηση από πανεπιστημιακά ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς δημόσιας υγείας και πρόληψης παθήσεων, όπως επίσης και στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί θα αναλάβουν να προλάβουν την καταπόνηση του εργατικού πληθυσμού μέσω της Εργονομίας, της επαγγελματικής Εμβιομηχανικής, της Φυσιολογίας & Υγείας στον εργασιακό χώρο και τεχνικών που φροντίζουν για την ασφάλεια των εργαζομένων. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής ξεκινώντας με την ποιότητα της εργασίας. Ο ρόλος τους θα είναι κυρίως στο κομμάτι της Ασφάλειας, της Εκπαίδευσης ή της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού όπου θα παράσχουν αποτελεσματική συμβουλευτική σε θέματα σωματικής επάρκειας, ασφάλειας και εργονομίας για την προαγωγή της υγείας.

Προϋποθέσεις Υποψηφίων

Έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα γίνουν δεκτοί. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχουν:

  1. Απόφοιτοι τμημάτων Ιατρικής, επιστημών Υγείας, Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Βιολογίας ελληνικού πανεπιστημίου (ΑΕΙ) ή ομοταγούς εκπαιδευτικού ιδρύματος της Αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Διπλωματούχοι Μηχανικοί (ΤΕΙ και Πολυτεχνείου).

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας που θα συμπληρωθεί από εδώ
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών, καθώς και αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικά ερευνητικής-επιστημονικής δραστηριότητας ή/και εργασιακής προϋπηρεσίας (προαιρετικά)
  • Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

Τα έγγραφα μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά (courier) στην διεύθυνση: ΤΕΦΑΑ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραμματεία, Καρυές, Τρίκαλα, 42 100 (με την ένδειξη, ΠΜΣ Εργονομία). Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο msc-ergonomicsohs@uth.gr

Προθεσμίες και δίδακτρα

Για το συνολικό διάστημα των τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων ορίζεται το χρηματικό ποσό των τεσσερισήμισι χιλιάδων (4. 500) ευρώ.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2023. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 9 Δεκεμβρίου ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 13 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες διατίθενται τηλέφωνα επικοινωνίας : 24310 47025 και 698 0078370.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!