Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

Μεταπτυχιακό «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική» – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

της Πέγκυ Κτιστάκη

Προκηρύσσεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική», με αντικείμενο την προσφορά φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεχθούν, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις τρεις ακόλουθες ειδικεύσεις:

 • Παθολογική Νοσηλευτική
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική

Το παρόν ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς να επιβαρύνει τους φοιτητές καθόλου με τέλη φοίτησης.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η προβλεπόμενη έναρξη του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και θα περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών απαιτούνται συνολικά 120 ECTS, καθώς και η επιτυχής διά ζώσης παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος, η εκπόνηση των εργασιών και της Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, ενώ κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχει και η δυνατότητα η γλώσσα διδασκαλίας να είναι η αγγλική.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Υποψηφίων

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων χωρίζεται σε δύο στάδια:

 • Αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόντων και του φακέλου υποψηφιότητας
 • Προσωπική συνέντευξη

Ειδικότερα:

Για το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας (70%) λαμβάνονται υπόψιν τα εξής δικαιολογητικά:

 • O βαθμός πτυχίου.
 • H επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο και την ειδίκευση του ΠΜΣ.
 • Οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
 • Το κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ.
 • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • H γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

Για το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης της συνέντευξης (30%) λαμβάνονται υπόψιν:

 • Η γενική κατάρτιση του υποψηφίου και των άλλων χαρακτηριστικών
 • Οι συναφείς δραστηριότητες με το ΠΜΣ
 • Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
 • Αντίγραφο πτυχίου Νοσηλευτικής και αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό Σημείωμα (διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα)
 • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος δύο σελίδων, στο οποίο θα καταγράφονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English (FCE) Cambridge ή Michigan (Β2) για τα αγγλικά ή άλλο έγκυρο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας)

Η γλωσσομάθεια αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ.

 • Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Συνεκτιμώνται:

 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδριών με κριτές.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει στις 15 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13.00 μμ. Πραγματοποιείται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της προκήρυξης.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το παρόν ΠΜΣ μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Μεταπτυχιακού https://acn.uniwa.gr/ , καθώς και στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Επιπλέον, μπορείτε να ενημερωθείτε για λεπτομέρειες τηλεφωνικά από τη Γραμματεία στο 210 538 5616 ή να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο acn@uniwa.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!