Δημόσια Υγεία

Μεταπτυχιακό «Δημόσια Υγεία-Public Health»-Πανεπιστήμιο Πατρών

της Σταυρούλας Χωματά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας προκηρύσσεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Σημαντικές Πληροφορίες

Έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές θα γίνουν συνολικά δεκτοί, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στο  χρηματικό πόσο των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ, με προβλεπόμενες -φυσικά- εξαιρέσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Παρόλο που η διάρκεια του Μεταπτυχιακού ορίζεται συνολικά στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, υπάρχει η δυνατότητα απονομής του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε όσους φοιτητές προέβησαν στην επιτυχή εξέταση μόλις των δύο από αυτών. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν παράλληλα να επιλέξουν μία (1) εκ των δύο ακόλουθων Ειδικεύσεων:

 1. Υγεία και Περιβάλλον.
 2. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική.

Ακαδημαϊκό προφίλ υποψηφίων

Δεδομένης της πολυσχιδούς φύσης του αντικειμένου του (Δημόσια Υγεία), το εν λόγω μεταπτυχιακό απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών Τμημάτων της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής, σε κατόχους πτυχίων παρεμφερούς γνωσιακού υποβάθρου, καθώς και σε απόφοιτους ισάξιων, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων του εξωτερικού. Πέραν των πτυχιούχων, τελειόφοιτοι των άνωθι ελληνικών Τμημάτων θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εφόσον αυτή γίνει εμπρόθεσμα (έως και τις 20 Ιανουαρίου του 2023), και πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για την επιλογή των εισακτέων φοιτητών.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση σε έντυπη μορφή (www.med.upatras.gr)
 2. Βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο Europass
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Πιστοποιητικά έγγραφα γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς αντίστοιχα
 6. Τρεις (3) συστατικές επιστολές
 7. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
 8. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας και εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

ΥγείαΓια την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψιν τα εξής κριτήρια:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Πτυχιακή εργασία ή επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
 3. Επαγγελματική εμπειρία, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού (αν υπάρχει)
 4. Συστατικές επιστολές (τρεις)
 5. Συνέντευξη υποψηφίων (θα συνυπολογιστεί η επιστημονική κατάρτιση και προσωπικότητα)
 6. Γνώση ξένων γλωσσών (π.χ. της αγγλικής)

Προθεσμίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023. Η συνέντευξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο email του τμήματος Ιατρικής tpsara@upatras.gr ή καλέστε την γραμματεία στο 2610-969169. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος Ιατρικής med.upatras.gr του μεταπτυχιακού http://publichealth.med.upatras.gr ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού τηλεφωνικά 2610 969876, ή μέσω email mscpubhealth@upatras.gr

 Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!