Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει μεταπτυχιακές υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες ή απόφοιτους/ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι/ες έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Σκοπός του Προγράμματος

Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή μετάβαση της χώρας, η στόχευση του προγράμματος για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες του Ιδρύματος επικεντρώνεται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε επιστημονικά πεδία του κλάδου των Επιστημών Μηχανικού και Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Γενικές Πληροφορίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν:

 • Έως 20 υποτροφίες
 • Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master
 • Στον επιστημονικό κλάδο «Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες»
 • Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα & σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 • Για προγράμματα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Επιστημονικός Κλάδος και Πεδία

Για τις Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες υπάρχουν οι εξής επιστημονικοί κλάδοι με τα αντίστοιχα πεδία τους.

 • Ρομποτική, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου : Επιστήμη Δεδομένων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη : Προσθετική Κατασκευή – Τρισδιάστατη Εκτύπωση
 • Θεωρία Υπολογισμού και Αλγόριθμοι : Κβαντική Υπολογιστική
 • Γλώσσες Προγραμματισμού : Κυβερνοασφάλεια, Κρυπτογραφία

Δικαιολογητικά Έγγραφα

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για τους/τις πτυχιούχους υποψήφιους/ες και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων από τη γραμματεία της Σχολής για τους/τις επί πτυχίω υποψηφίους/ες
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση σειράς κατάταξης αποφοίτησης κατά το έτος αποφοίτησης και κατά την ορκωμοσία (μόνο για τους/τις πτυχιούχους υποψηφίους/ες
 • Βεβαίωση προσφοράς θέσης από το Πανεπιστήμιο (εάν υπάρχει) ή αλληλογραφία με το Πανεπιστήμιο που θα επιβεβαιώνει την υποβολή αίτησης του/της υποψηφίου/ας στο Πανεπιστήμιο επιλογής
 • Πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος (από την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου)
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Αντίγραφο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, των 2 τελευταίων φορολογικών ετών του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της (έτη 2021 και 2020). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι υποχρεωμένος/η να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να επισυνάψει υπεύθυνης δήλωση του Ν. 1599/86 (εκδίδεται μέσω gov.gr) περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως και 2 σελίδες (εφόσον έχει εκπονηθεί)         
 • Τυχόν επιπλέον έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (εκδίδεται μέσω gov.gr), στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι:

Α. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιλογής αποδεχθεί παράλληλα υποτροφία και από άλλον φορέα θα ενημερώσει άμεσα το Ίδρυμα εγγράφως

Β. Δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του/της κατηγορία για αξιόποινες πράξεις.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 • Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα εδώ.

  Μεταπτυχιακές Υποτροφίες

 • Δημιουργήστε προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να υποβάλλετε και να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας.
 • Συμπληρώστε και αποθηκεύστε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης υποτροφίας βάσει των Οδηγιών.
 • Επισυνάψτε ηλεκτρονικά μόνο τα ζητούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία και ότι έχετε επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.
 • Πατήστε «Αποστολή Αίτησης».
 • Θα λάβετε στο email σας επιβεβαίωση υποβολής της αίτησής σας.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά)
 • Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών
 • Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια
 • Τεκμηρίωση επιλογής προγράμματος σπουδών & Πανεπιστημίου και μελλοντικών επιδιώξεων
 • Πληρότητα και αρτιότητα αίτησης υποτροφίας.

Ύψος Υποτροφίας

Διάρκεια Σπουδών Ελλάδα Εξωτερικό
9 μήνες 6.300€ 9.000€
12 μήνες 8.400€ 12.000€
18 μήνες 12.600€ 18.000€
24 μήνες 16.800€ 24.000€

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ιδρύματος.

Επιπλέον, ο κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησής του/της μέσω του προσωπικού λογαριασμού που έχει δημιουργήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα υποτροφιών.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και μέχρι 17:00 (ώρα Ελλάδος).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Υποτροφιών στο mail: scholarships@latsis-foundatiom.org

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!