Μεταπτυχιακές υποτροφίες από την ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης

της Βάσως Κοκοβάκη

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης προκηρύσσει δύο δωδεκάμηνες μεταπτυχιακές υποτροφίες στη Γαλλία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αναφορικά με τον Τομέα της Τέχνης (γλυπτική/ ζωγραφική/ χαρακτική/ θεωρία της τέχνης).  Σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννης Σπητιέρη ή Σπητέρη», σε μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, θα δοθεί το ποσό των 19.200 ευρώ (8000 ευρώ Χ 12 μήνες) συνολικά για τους δύο υπότροφους.

Οι προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 1)Έλληνες/ Ελληνίδες και να έχουν καταγωγή από τα 2)Επτάνησα ή τη Μικρά Ασία.

Τα δικαιολογητικά

Α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας το οποίο να πιστοποιεί την ελληνική υπηκοότητα, την καταγωγή αλλά και την ηλικία η οποία δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 36 έτη.

Β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμολογία μεγαλύτερη ή και ίση του «λίαν καλώς».

Γ) Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει εγγραφή σε μεταπτυχιακές σπουδές στη  Γαλλία αναφορικά με την Τέχνη για το έτος 2021-2022.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 πως δεν έχουν λάβει υποτροφία για τις εν λόγω σπουδές από άλλο ίδρυμα του Ν 41 82/2013.

Ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου των τελευταίων ετών.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 30/9/2021 με συστημένη επιστολή ή δια ζώσης στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης (Νέα Σμύρνη- Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1-71121).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την προκήρυξη ή διαφορετικά να επικοινωνήσετε στο 2109333702 & 2109330274 αλλά και μέσω mail στο info@estia-ns.gr.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Oδηγός Υποτροφιών του Citycampus  σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!