Προκήρυξη για τρία Μεταπτυχιακά στο ΠαΠει

του Νικόλα Στυλιανού 

Μεταπτυχιακό στο Πρόγραμμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» 

Ως απόφοιτος του προγράμματος «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του ΠαΠει, μπορεί κανείς να βρει απασχόληση σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως για παράδειγμα σε διοικητικές θέσεις, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, σε επιτελεία των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές άλλες αντίστοιχες θέσεις. Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την ευκαιρία να λάβουν διεπιστημονική θεωρητική γνώση του αντικειμένου από καταξιωμένους διδάσκοντες και σαφώς πρακτική κατάρτιση.

Οι αιτήσεις των φοιτητών ΤΕΙ και ΑΕΙ μπορούν να γίνουν έως και τις 15 Ιουνίου του 2020. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://www.des.unipi.gr/files/ma-ies/prokirixi/aitisi.pdf

Προϋποθέσεις για συμμετοχή 

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τα παρακάτω:

  1. ένα πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι φοιτητές θα λάβουν το πτυχίο τους μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2020,
  2. δύο συστατικές επιστολές από εργοδότη ή καθηγητή για τις οποίες το έντυπο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθευτούν είτε από τη γραμματεία, είτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου,
  3. πιστοποιητικό ισοτιμίας για όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε αλλοδαπή χώρα (ΔΟΑΤΑΠ),
  4. δίπλωμα που να αποδεικνύει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, είτε αυτό είναι του Υπουργείου Παιδείας, είτε Proficiency, είτε TOEFL, είτε IELTS. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με πιστοποίηση θα συνεκτιμηθεί.
  5. βιογραφικό σημείωμα, και
  6. δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Περαιτέρω διευκρινίσεις

Διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδέςΓια την επιλογή των σπουδαστών θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή βάσει των προσόντων τους και για τα τελικά αποτελέσματα, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5000 ευρώ και θα πρέπει να αποπληρωθούν σε τέσσερις δόσεις. Ορισμένοι σπουδαστές θα λάβουν υποτροφία βάσει των επιδόσεων τους.

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2020.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά (des-secr@unipi.gr) και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠαΠει)  – Τμήμα ΔΕΣ

Μ.Π.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς

(Γραφείο 109, 1ος Όροφος)

Υπόψη κας Kων. Μανιάτη

Μεταπτυχιακό στο πρόγραμμα σπουδών των «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και στην Έρευνα» 

Τμήμα διεθνών και ευρωπαικών σπουδώνΤο πρόγραμμα σπουδών αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα σπουδαστών όπως εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων, υπουργείων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όσους ασχολούνται με την έρευνα κ.ά.

Παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους τομείς των πολιτικών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή και την ευρωπαϊκή διάστασή τους χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι πανεπιστημίων τόσο της ημεδαπής όσο και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2020 σε ειδικό έντυπο που βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Απαραίτητα έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:

1) ένα πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι φοιτητές θα λάβουν το πτυχίο τους μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2020,

2) δύο συστατικές επιστολές από εργοδότη ή καθηγητή για τις οποίες το έντυπο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το προμηθευτούν είτε από τη γραμματεία, είτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου,

3) πιστοποιητικό ισοτιμίας για όσους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην αλλοδαπή (ΔΟΑΤΑΠ),

4) δίπλωμα που να αποδεικνύει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, είτε αυτό είναι του Υπουργείου Παιδείας Β2, είτε Proficiency, είτε TOEFL, είτε IΕLTS. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με πιστοποίηση θα συνεκτιμηθεί,

5) βιογραφικό σημείωμα,

6) δύο πρόσφατες φωτογραφίες, και

7) επιπρόσθετα προσόντα όπως πτυχία, ξένες γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών, βραβεία, σεμινάρια κλπ. επικυρωμένα από την αρχή που τα εξέδωσε.

Περαιτέρω διευκρινίσεις

ΣπουδέςΓια την επιλογή των σπουδαστών θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή βάσει των προσόντων τους και για τα τελικά αποτελέσματα, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4500 ευρώ και θα πρέπει να αποπληρωθούν σε τέσσερις δόσεις. Ορισμένοι σπουδαστές θα λάβουν υποτροφία βάσει των επιδόσεών τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά (des-secr@unipi.gr) και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠαΠει)– Τμήμα ΔΕΣ

Μ.Π.Σ. «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα»

Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς

(Γραφείο 109, 1ος Όροφος)

Υπόψη κας Kων. Μανιάτη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ENERGY: Strategy, Law and Economics» στο ΠαΠει

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

 

Είναι ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά στην Ευρώπη που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενεργειακή στρατηγική, τη νομοθεσία και την οικονομία. Σκοπός του είναι να προσφέρει θεωρητική γνώση και να ενδυναμώσει τα προσόντα των σπουδαστών που θέλουν να ασχοληθούν με έναν σύγχρονο τομέα σαν αυτόν, ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια.

Οι διδάσκοντες είναι αναγνωρισμένοι παγκοσμίως ειδικοί (οικονομολόγοι, δικηγόροι και πολιτικοί επιστήμονες) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπως και από άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσπαθεί να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με τη πρακτική άσκηση.

Τι περιλαμβάνει το ΠΜΣ

Οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις, σεμινάρια και ομιλίες ειδικών πάνω στο αντικείμενο από όλο το κόσμο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εταιρείες παραγωγής ενέργειας, εργοστάσια κ.α.

Η διάρκεια του προγράμματος αποτελείται από δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα και στο τέλος οι σπουδαστές θα πρέπει να ετοιμάσουν την μεταπτυχιακή τους εργασία. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 4 μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι μάθημα επιλογής και το διαλέγει ο κάθε σπουδαστής ανάμεσα από μια λίστα 10 μαθημάτων που προσφέρεται. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 11 εβδομάδες διαλέξεων. Τα μαθήματα θα παραδίδονται Παρασκευές βράδυ και τα Σάββατα.

Προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη αίτηση των σπουδαστών

  1. ένα πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι φοιτητές θα λάβουν το πτυχίο τους μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2020,
  2. δύο συστατικές επιστολές από εργοδότη ή καθηγητή,
  3. η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, και
  4. δύο πρόσφατες φωτογραφίες του σπουδαστή.

Περαιτέρω διευκρινίσεις

Μεταπτυχιακό στην ενέργεια ΠαπειΗ επιλογή των σπουδαστών γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως οι ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, η εργασιακή τους εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών κ.α.

Το κόστος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο ΠαΠει ανέρχεται στα 5000 ευρώ. Δίνεται μια προκαταβολή, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου και στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2020 και η φόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της γραμματείας του πανεπιστημίου: https://www.des.unipi.gr/applications/

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Master Program in Energy: Strategy, Law & Economics

University of Piraeus, Department of International and European Studies.

80 Karaoli & Dimitriou str., PC 185 34, Piraeus

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!