Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό: Πλήρης Οδηγός

Της Ευγενίας Πάταρα

Μεταπτυχιακά στο εξωτερικόΤα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό αποτελούν όλο και περισσότερο προτίμηση των Ελλήνων φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε ένα από τα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φημισμένες σπουδές σε μια ξένη χώρα, τα διεθνούς φήμης μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η εξερεύνηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής είναι από τα σημαντικότερα κίνητρα για να επιλέξει κανείς τα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Μεγάλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία, χώρες με ισχυρό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, όπως η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Τσεχία αλλά και μικρότερες, όπως η Ρουμανία, η Μάλτα ή η Κροατία μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από μεταπτυχιακά προγράμματα καλύπτοντας όλο το εύρος των επιστημονικών πεδίων.

Τα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό δίνουν επίσης τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να κάνουν αίτηση για μια από τις υποτροφίες που προσφέρει είτε το εκάστοτε πανεπιστήμιο είτε η εκάστοτε κυβέρνηση. Φυσικά, υποτροφίες για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό παρέχει και η ελληνική κυβέρνηση καθώς και άλλα ιδρύματα και φορείς της χώρας. Το citycampus.gr παρουσιάζει αναλυτικά όσα χρειάζεται να ξέρεις εσύ που σκοπεύεις να παρακολουθήσεις ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ευρώπη ή εσύ που δεν το έχεις αποφασίσει ακόμα ή δεν μπορείς να επιλέξεις χώρα.

Παρακάτω, λοιπόν, θα δείτε για κάθε χώρα της Ευρώπης έναν πλήρη οδηγό μεταπτυχιακών, που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη χώρα ενδιαφέροντος, το εκπαιδευτικό της σύστημα και ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για τις σπουδές εκεί. Έπειτα, σε ένα δεύτερο άρθρο γίνεται η προσέγγιση της φοιτητικής ζωής στην εκάστοτε χώρα με λεπτομερή αναφορά σε μία ή δύο μεγάλες φοιτητικές πόλεις. Τέλος, παρατίθεται η λίστα του ΔΟΑΤΑΠ με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της κάθε χώρας που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό: Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη

Μεταπτυχιακά στην Αγγλία: Πλήρης Οδηγός

    Φοιτητική ζωή στην Αγγλία

    Πανεπιστήμια της Αγγλίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Γαλλία: Πλήρης Οδηγός

    Φοιτητική ζωή στη Γαλλία

    Πανεπιστήμια της Γαλλίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Γερμανία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Γερμανία

   Πανεπιστήμια της Γερμανίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Ρωσία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Ρωσία

   Πανεπιστήμια της Ρωσίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Ολλανδία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Ολλανδία

  Πανεπιστήμια της Ολλανδίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Τσεχία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Τσεχία

  Πανεπιστήμια της Τσεχίας που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ιταλία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Ιταλία

  Πανεπιστήμια της Ιταλίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Φινλανδία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Φινλανδία

  Πανεπιστήμια της Φινλανδίαςπου αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Σουηδία: Πλήρης Οδηγός

    Φοιτητική ζωή στη Σουηδία

    Πανεπιστήμια της Σουηδίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Νορβηγία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Νορβηγία

   Πανεπιστήμια της Νορβηγίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Ισπανία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Ισπανία

  Πανεπιστήμια της Ισπανίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Πορτογαλία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Πορτογαλία

   Πανεπιστήμια της Πορτογαλίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στο Βέλγιο: Πλήρης Οδηγός

    Φοιτητική ζωή στο Βέλγιο

    Πανεπιστήμια του Βελγίου που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στο Λουξεμβούργο: Πλήρης Οδηγός

    Φοιτητική ζωή στο Λουξεμβούργο

    Πανεπιστήμια του Λουξεμβούργου που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Ελβετία: Πλήρης Οδηγός

    Φοιτητική ζωή στην Ελβετία

    Πανεπιστήμια της Ελβετίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Δανία: Μέρος Α’

Μεταπτυχιακά στη Δανία: Μέρος Β’

  Φοιτητική ζωή στη Δανία

  Πανεπιστήμια της Δανίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Αυστρία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Αυστρία

   Πανεπιστήμια της Αυστρίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Μάλτα: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Μάλτα

   Πανεπιστήμια της Μάλτας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Ισλανδία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Ισλανδία

   Πανεπιστήμια της Ισλανδίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Ιρλανδία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωη στην Ιρλανδία

  Πανεπιστήμια της Ιρλανδίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Βόρεια Ιρλανδία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Βόρεια Ιρλανδία

  Πανεπιστήμια της Βόρειας Ιρλανδίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Σκωτία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Σκωτία

   Πανεπιστήμια της Σκωτίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Ουαλία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Ουαλία

   Πανεπιστήμια της Ουαλίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Τουρκία: Μέρος Α’

Μεταπτυχιακά στην Τουρκία: Μέρος Β’

   Φοιτητική ζωή στην Τουρκία

   Πανεπιστήμια της Τουρκίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Πολωνία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Πολωνία

   Πανεπιστήμια της Πολωνίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Κροατία: Πλήρης Οδηγός

  Φοιτητική ζωή στην Κροατία

  Πανεπιστήμια της Κροατίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Βουλγαρία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Βουλγαρία

   Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Κύπρο: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Κύπρο

   Πανεπιστήμια της Κύπρου που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Σλοβακία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Σλοβακία

   Πανεπιστήμια της Σλοβακίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Σλοβενία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Σλοβενία

   Πανεπιστημία της Σλοβενίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στην Εσθονία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στην Εσθονία

   Πανεπιστήμια της Εσθονίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Λιθουανία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Λιθουανία

   Πανεπιστήμια της Λιθουανίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Λετονία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Λετονία

   Πανεπιστήμια της Λετονίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

Μεταπτυχιακά στη Σερβία: Πλήρης Οδηγός

   Φοιτητική ζωή στη Σερβία

   Πανεπιστήμια της Σερβίας που αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.