Μεταπτυχιακά στη Φιλολογία στην Ελλάδα

της Χριστίνας Τριανταφύλλου, βασισμένο στο πρωτότυπο άρθρο της  Γεωργίας Μυστριώτη

Μεταπτυχιακά στη Φιλολογία στην Ελλάδα: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια προσφέρουν μεταπτυχιακά στα Φιλολογικά Τμήματα και μάλιστα σε όλες τις ειδικεύσεις (Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Λαογραφία, Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία). Στα περισσότερα Πανεπιστήμια τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι δωρεάν, ενώ σε άλλα είναι απαραίτητη η καταβολή διδάκτρων, όπως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου τα μεταπτυχιακά Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας κοστίζουν €3.600 (€900/εξάμηνο).

Λόγω του κορεσμού στον τομέα της Φιλολογίας, το μεταπτυχιακό έχει αρχίσει να αποτελεί sine qua non ως προς τις πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και τις επιπλέον δυνατότητες που ανοίγει η κατοχή του. Πολλοί κάτοχοι μεταπτυχιακών στη συνέχεια καταλαμβάνουν θέσεις με υποτροφία για διδακτορική διατριβή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η πλειονότητα των ελληνικών πανεπιστημίων παρέχει μεταπτυχιακά στη Φιλολογία, οπότε, βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός και της τοποθεσίας του Πανεπιστημίου, υπάρχουν πολλές επιλογές.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Φιλολογία διαρκούν συνήθως 4 εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη), και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κυρίως βάσει εισαγωγικών εξετάσεων και συνέντευξης. Για να έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες εισαγωγής, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των σχετικά λίγων θέσεων, καλό είναι να κατέχετε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 οπωσδήποτε σε μία από τις βασικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), να έχετε τουλάχιστον «λίαν καλώς» στο πτυχίο σας και υψηλούς βαθμούς στα προπτυχιακά μαθήματα της ειδίκευσης την οποία θέλετε να ακολουθήσετε (για παράδειγμα, στην κλασική φιλολογία τα βασικά μαθήματα είναι τα Αρχαία και τα Λατινικά). Το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, σημαντικής για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Πριν γίνει αναλυτική παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ας παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα των μεταπτυχιακών φέρει ως όνομα την ειδίκευση στην οποία απευθύνεται (για παράδειγμα «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»). Το γεγονός ότι τα μεταπτυχιακά έχουν τέτοιο γενικό όνομα παρέχει ευελιξία και στα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε, ακόμα και αν είναι διεπιστημονικά τα ενδιαφέροντά σας.

Μεταπτυχιακά στη Φιλολογία στην Ελλάδα: Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα

Τα μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Φιλολογία είναι τα εξής:

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • 1ο ΠΜΣ «ΚΟΡΑΗΣ»- Νεοελληνική Φιλολογία
 • 2ο ΠΜΣ «ΑΡΕΘΑΣ»- Βυζαντινή Φιλολογία
 • 3Ο ΠΜΣ «ΔΕΞΙΠΠΟΣ»- Κλασική Φιλολογία
 • 4Ο ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • 1Ο ΠΜΣ «Κλασική Φιλολογία»
 • 2Ο ΠΜΣ «Βυζαντινή Φιλολογία»
 • 3Ο ΠΜΣ «Νεοελληνική Φιλολογία»
 • 4Ο ΠΜΣ «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία»
 • 5ο ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (εξαιρείται η Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία: από 4-6 εξάμηνα)

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα

 • 6ο ΠΜΣ Διατμηματικό «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»

Διάρκεια: 5 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης (εξ αποστάσεως φοίτηση τους χειμερινούς μήνες, σεμινάρια δια ζώσης τους καλοκαιρινούς μήνες διάρκειας 6 εβδομάδων)

Δίδακτρα: 200 ευρώ/ μήνα

Ιστοσελίδα

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 • 1ο ΠΜΣ Σύγχρονες Προσεγγίσεις στα Κείμενα (Κλασικές Σπουδές, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία)
 • 2Ο ΠΜΣ Γλωσσολογία-Γλώσσα και Επικοινωνία

Διάρκεια:  4 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: 1500 ευρώ (Σύγχρονες Προσεγγίσεις), Δωρεάν (Γλωσσολογία)

Ιστοσελίδα

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • 1Ο ΠΜΣ Κλασικής Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία)
 • 2Ο ΠΜΣ Νεοελληνικής και Μεσαιωνικής Φιλολογίας
 • 3Ο ΠΜΣ Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 1ο ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»
 • 2ο ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»
 • 3ο ΠΜΣ «Γλωσσολογία»
 • 4ο ΠΜΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας «Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές»

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: δωρεάν

Ιστοσελίδα

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • 1Ο ΠΜΣ «Κείμενα και Πολιτισμός» (Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Παλαιογραφία)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: 1500 ευρώ

Ιστοσελίδα

 • 2ο ΠΜΣ Δια-Ιδρυματικό– Διατμηματικό σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”- «Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή- Ψυχοπαιδαγωγικής της Ένταξης»

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: 3900 ευρώ

Ιστοσελίδα

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1ο ΠΜΣ «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: 2100 ευρώ

Ιστοσελίδα    

 • 2ο ΠΜΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό»

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Παρακολούθηση: πλήρους φοίτησης

Δίδακτρα: 2100 ευρώ

Ιστοσελίδα

Μεταπτυχιακά στη Φιλολογία στην Ελλάδα : Υποτροφίες

Σε όλες τις προκηρύξεις αναφέρεται ότι γίνονται δεκτοί περιορισμένοι υποψήφιοι χωρίς εξετάσεις βάσει κριτηρίων επιλογής. Υπάρχουν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, οι οποίες δεν αξιοποιούνται ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι τα περισσότερα μεταπτυχιακά είναι δωρεάν. Μερικές από αυτές είναι:

Σημαντική πληροφορία: τα Πανεπιστήμια ενημερώνουν τακτικά μέσω των ιστοσελίδων τους για υποτροφίες που παρέχονται από τα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας.

Όποια και αν είναι η επιλογή σας, να έχετε καλή τύχη και να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας!

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!