Μεταπτυχιακά στη Νομική στην Ελλάδα

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά, βασισμένο στο πρωτότυπο άρθρο της Νάντιας Μορφωνιού

Μεταπτυχιακά στη Νομική στην Ελλάδα: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι σπουδές στα Πανεπιστήμια με Τμήματα Νομικής της Ελλάδας παρέχουν σφαιρικές γνώσεις που άπτονται όλων των βασικών κλάδων την Νομικής επιστήμης. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών είναι πλέον πολυάριθμοι, κάθιστά τα μεταπτυχιακά στη Νομική απαραίτητο για την απόκτηση εξειδίκευσης και άκρως αναγκαίο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματικότερη επαγγελματική απορρόφηση των πτυχιούχων Νομικής. Έχει αρχίσει να γίνεται πλέον πάγια πρακτική η απαίτηση ενός τουλάχιστον μεταπτυχιακού από τους εργοδότες, προκειμένου να προσλάβουν έναν υποψήφιο δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο. Μάλιστα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι πολύ φθηνά, ξεκινώντας από μηδενικά δίδακτρα και σκαρφαλώνοντας μέχρι τα 4.000 ευρώ, ενώ στην πλειοψηφία τους απαιτούν την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ως τελευταίο στάδιο απαραίτητο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Η εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πραγματοποιείται συνήθως με εξετάσεις στα μαθήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα και σχεδόν πάντα η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας είναι βασικό προαπαιτούμενο των υποψηφίων. Οι προυποθέσεις και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ποικίλλουν ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη. Ο χρόνος φοίτησης που απαιτείται για την απόκτηση ενός τέτοιου μεταπτυχιακού κυμαίνεται συνήθως από ένα έως και δύο ακαδημαϊκά έτη.

Τα πλεονεκτήματα της σπουδής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος Νομικής στην Ελλάδα είναι, εκτός από την ελαχιστοποίηση των δαπανών για τα έξοδα διαμονής και αυτοσυντήρησης (στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας συμπίπτει με αυτόν του Πανεπιστημίου), η ωφέλεια από τις πολύ χαμηλές τιμές των διδάκτρων σε σχέση με άλλα κράτη και η εξειδίκευση με βάση το ελληνικό δίκαιο, το οποίο συνήθως διαφέρει από τα αλλοεθνή δίκαια. Βέβαια, υπάρχει και η επιλογή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων που διεξάγονται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως της Γαλλίας, πράγμα που συνεπάγεται τη διδασκαλία της πλειοψηφίας των μαθημάτων στη Γαλλική γλώσσα, αλλά και τη διεξαγωγή των μαθημάτων για μια χρονική περίοδο στο αντίστοιχο Γαλλικό Πανεπιστήμιο με ταυτόχρονη εξοικείωση με το γαλλικό ή το διεθνές δίκαιο.

Ίσως το μοναδικό μειονέκτημα είναι οι περιορισμένες θέσεις που προσφέρονται για τους φοιτητές στα εγχώρια μεταπτυχιακά προγράμματα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία εισαγωγής και την ανάγκη ανταγωνισμού σε επίπεδο βαθμών.

Τέλος, οι κάτοχοι πτυχίων νομικής που ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν παράλληλα με το αντικείμενό τους και σε άλλους κλάδους, μπορούν να επιλέξουν μεταπτυχιακά που συνδυάζουν το δίκαιο με τα οικονομικά, τη διοίκηση, την ψυχολογία ή ακόμα και την ιατρική, αναζητώντας προγράμματα που συνδυάζουν τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Ακολούθως, μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Νομικής που προσφέρονται στα δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά στη Νομική στην Ελλάδα: Τα προσφερόμενα προγράμματα

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Δημοσίων Πανεπιστημίων στις Νομικές επιστήμες είναι τα εξής:

Νομική Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών το προσφερόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ έχει αναδιαμορφωθεί πλήρως δίνοντας την δυνατότητα εξειδίκευσης σε ποικίλους τομείς της νομικής επιστήμης.

Τα «Νέα Εντατικά Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών» έχουν ως στόχο να προάγουν την γνώση και να προωθήσουν την έρευνα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας, ώστε οι απόφοιτοι να εξελιχθούν σε επιστήμονες ικανούς να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. Για την εισαγωγή σε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις, προφορικές ή γραπτές, πάνω σε θέματα που άπτονται του εξειδικευμένου αντικειμένου των σπουδών. Για την απόκτηση  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ απαιτείται αφενός η επιτυχής παρακολούθηση δύο διδακτικών εξαμήνων και αφετέρου η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την εγγραφή και την παρακολούθηση των Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή τέλους συμμετοχής ύψους 1.200 Ευρώ.

Ειδικότερα, οι κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

 • Αστικό Δίκαιο, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Γενικό Αστικό Δίκαιο
  • Αστικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες
  • Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
 • Εμπορικό Δίκαιο, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Εταιρείες & Χρηματοδότηση
  • Άυλα Αγαθά & Ανταγωνισμός
  • Ναυτικό Δίκαιο
 • Πολιτική Δικονομία & Εργατικό Δίκαιο, προσφέροντας ειδίκευση στους ακόλουθους τομείς:
  • Πολιτική Δικονομία
  • Εργατικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Δημόσιο Δίκαιο
  • Εκκλησιαστικό Δίκαιο
  • Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
 • Δημόσιο Δίκαιο & Δημόσιες Πολιτικές, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Περιβάλλοντος
  • Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
 • Ποινικές Επιστήμες, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία
  • Εγκληματολογία & Αντεγκληματική Πολιτική
 • Ιστορία, Κοινωνιολογία & Φιλοσοφία του Δικαίου, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Ιστορία Δικαίου
  • Φιλοσοφία του Δικαίου
  • Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη & Τεχνολογία
 • Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές, με περαιτέρω προσφερόμενες ειδικεύσεις στους ακόλουθους τομείς:
  • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
  • Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
 • Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. Βιοηθική σε συνεργασία με τα τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο διαρκεί τέσσερα εξάμηνα.
Νομική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ προσφέρει 14 διαφορετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, παρεχόμενα είτε αποκλειστικά από το ΑΠΘ είτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια. Το Τμήμα Νομικής προσφέρει τα ακόλουθα Π.Μ.Σ. ειδίκευσης διάρκειας 3 εξαμήνων (2 διδακτικά εξάμηνα και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας), στα οποία η εισαγωγή γίνεται κατόπιν εξετάσεων και για τη συμμετοχή των φοιτητών απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ύψους 900 ευρώ:

Εν συνεχεία το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ προσφέρει σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου τα παρακάτω Διατμηματικά Π.Μ.Σ.:

Επιπροσθέτως, το ΑΠΘ συνεργάζεται αφενός με το Πανεπιστήμιο Τουλούζης της Γαλλίας και αφετέρου με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας της Κύπρου και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσφέροντας τα Διακρατικά Κοινά Π.Μ.Σ. με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό & Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο και το Ποινικό Δίκαιο & Εξαρτήσεις αντίστοιχα.

Τέλος, συνεργαζόμενο με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ΑΠΘ δίνει την δυνατότητα διϊδρυματικών μεταπτυχιακών σπουδών σε δύο περαιτέρω κατευθύνσεις, το Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και το Δίκαιο & Οικονομικά αντίστοιχα.

Νομική Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Νομική Σχολή της Κομοτηνής προσφέρει με τη σειρά της τα ακόλουθα Π.Μ.Σ., στα οποία οι φοιτητές ως μπορούν να εισαχθούν κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε αντίστοιχες εξετάσεις ή κατόπιν συνέντευξης και αξιολόγησης των προσόντων τους. Η διάρκεια της φοίτησης στα ακόλουθα Π.Μ.Σ. εκτείνεται από τρία έως τέσσερα εξάμηνα, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ενώ το κόστος φοίτησης είναι είτε μηδενικό, για την πλειοψηφία των προγραμμάτων, είτε φθάνει μέχρι το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ.

Υποτροφίες

Ενδεικτικές υποτροφίες για μεταπτυχιακά στη Νομική στην ελληνική επικράτεια είναι οι εξής:

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!