Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική στην Ελλάδα

της Νάντιας Μορφωνιού

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική στην Ελλάδα: Εισαγωγή 

Η Πληροφορική είναι ένας ταχέως εξελισσόμενος κλάδος χάρη στη διαρκή τεχνολογική πρόοδο της σύγχρονης κοινωνίας. Γι’αυτόν το λόγο, ο κλάδος της Πληροφορικής φιλοξενείται στην πλειοψηφία των πανεπιστημίων της ελληνικής επικράτειας, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του τομέα να είναι πολυάριθμοι. Αυτό όμως δε λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, καθώς η τεχνολογική πρόοδος ανοίγει ολοένα και περισσότερους κλάδους στους οποίους οι απόφοιτοι των σχολών αυτών μπορούν να κριθούν απαραίτητοι. Ταυτόχρονα, ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο αυτό αποσκοπεί κυρίως στην προσέλκυση στελεχών από την συγκλίνουσα αγορά των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο αυτό πεδίο ή να καλύψουν συμπληρωματικά αντικείμενα που θα τους χρησιμεύσουν στην μελλοντική επαγγελματική τους απασχόληση.

Τα μεταπτυχιακά στην Πληροφορική είναι ιδιαίτερα ακριβά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και αρκετά με μηδενικά δίδακτρα. Οι τιμές ποικίλλουν από 1.500 μέχρι και 6.000 ευρώ, καθιστώντας τα ιδιαίτερα δυσβάστακτα για τους ενδιαφερόμενους, και λιγότερο ανταγωνιστικά με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά της αλλοδαπής. Υπάρχουν προγράμματα που διεξάγονται σε διατμηματικό επίπεδο, συνδυαζόμενα συνήθως με τους κλάδους της Μηχανολογίας, της Διοίκησης ή και των Επικοινωνιών, ή ακόμα και διαπανεπιστημιακά, με συνεργασία μεταξύ ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων.

Οι προϋποθέσεις για την είσοδο σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα της πληροφορικής ορίζονται από το εκάστοτε πανεπιστήμιο, με βασικότερα προαπαιτούμενα συνήθως τον υψηλό βαθμό πτυχίου, το θέμα και το βαθμό της διπλωματικής, την επαγγελματική προϋπηρεσία σε κλάδο συναφή με το αντικείμενο του προγράμματος και τη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κάποιες φορές η γνώσση μιας παραπάνω γλώσσας συνεκτιμάται προς όφελος του υποψηφίου) σε επαρκές επίπεδο. Της εισαγωγής προηγείται σχεδόν πάντα μια συνέντευξη του υποψηφίου, ενώ για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη είναι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην πλειοψηφία των προγραμμάτων. Οι θέσεις που προσφέρονται σε κάθε μεταπτυχιακό είναι αρκετές, καθιστώντας σχετικά εύκολη την εισαγωγή κάποιου σε αυτό, ενώ η διάρκεια των σπουδών σε κάποια δεν είναι ορισμένη, αλλά μπορεί να επεκταθεί κατά ένα με δύο εξάμηνα. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική αλλά και στην αγγλική γλώσσα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επαρκή γνώση των τεχνικών όρων. Τέλος, αν και τα δίδακτρα είναι συνήθως υψηλά, υπάρχει, σε ορισμένα προγράμματα, η δυνατότητα μερικής ή ολικής απαλλαγής από αυτά με την παράλληλη παροχή εργασίας για το πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική στην Ελλάδα: Τα μεταπτυχιακά προγράμματα

Μεταπτυχιακά στην πληροφορική στην Ελλάδα 2

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

ΔΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (διατμηματικό μεταξύ των τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών)

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 6.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.odt.uoa.gr/

 

Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Θεωρητική Πληροφορική
 • Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων
 • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
 • Δικτύωση Υπολογιστών
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες
 • Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ (υπάρχει και η δυνατότητα απαλλαγής από τα δίδακτρα με ταυτόχρονη παροχή έργου κατά τη διάρκεια του προγράμματος)

Ιστοσελίδα: http://www.di.uoa.gr/node/1560

 

ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονική ( διατμηματικό πρόγραμμα, με συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)).

Διάρκεια: 3 έως 6 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi/prokirixi.htm

 

ΠΜΣ Βιοπληροφορική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc/

Γνωσιακή Επιστήμη

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://cogsci.phs.uoa.gr/gnwsiaki-epistimh.html

 

ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία με επιμέρους κατευθύνσεις:
1. Πληροφορική στην Ιατρική
2. Βιοπληροφορική.

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://itmb.di.uoa.gr/organization.html

 

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

ΠΜΣ Επιστήμη των Υπολογιστών

Διάρκεια: 3 έως 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ με δυνατότητα καταβολής των μισών διδάκτρων με τη δυνατότητα παροχής εργασίας

Ιστοσελίδα: http://grad.cs.aueb.gr/

 

ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Διάρκεια: 3 έως 4 εξάμηνα (δυνατότητα μερικούς φοίτησης)

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ (με δυνατότητα απαλλαγής σε περίπτωση άριστης επίδοσης) ή 7000 ευρώ για μερική φοίτηση (απευθύνεται σε εργαζόμενους ή οικογενειάρχες)

Ιστοσελίδα: http://mscis.cs.aueb.gr/

 

ΠΜΣ Στην Επιστήμη Δεδομένων

Διάρκεια: 2 εξάμηνα πλήρους ή 4 μερικής φοίτησης

Δίδακτρα: 5.500 για πλήρη και 7.500 ευρώ για μερική φοίτηση (9.000 ευρώ για φοιτητές που προέρχονται εκτός Ε.Ε)

Ιστοσελίδα: http://www.cs.aueb.gr/el/datascience

 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς:

ΠΜΣ Πληροφορικής

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.800 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.cs.unipi.gr/index.php?lang=el

 

ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής με επιμέρους κατευθύνσεις:

 1. Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 2. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή
 3. Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού
 4. Επιχειρηματική Ευφυία
 5. Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας
 6. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.cs.unipi.gr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=63&Itemid=626&lang=el

 

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο:

ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεματική με επιμέρους κατευθύνσεις

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μ Δ.Ε.) στην «Πληροφορική και Τηλεματική» με τις παρακάτω κατευθύνσεις:
1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού (MSc in Web Engineering)
2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής (MSc in Telecommunication Networks and Telematic Services)
3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Advanced Information Systems in Business)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή 6 μερικής

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://msc.dit.hua.gr/

 

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

ΔΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής με εξειδίκευση στους επιμέρους τομείς:

 1. Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας
 2. Βιοϊατρική Τεχνολογία
 3. Ιατρική Τηλεματική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://promesip.med.auth.gr/

 

ΔΠΜΣ Πληροφορικής και Διοίκησης

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ με δυνατότητα μερικής ή ολικής απαλλαγής με βάση τις επιδόσεις

Ιστοσελίδα: http://dpms.csd.auth.gr/

 

ΠΜΣ Πληροφορική και Επικοινωνίες (Postgraduate Studies Programme (P.S.P.) of the Informatics Department)

1) Δικτυακά Συστήματα

2) Τεχνολογίες Γνώσης, Δεδομένων και Λογισμικού

3) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

4) Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://mtpx.csd.auth.gr/mtpx/index.php/en/

 

ΠΜΣ Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://inweb.csd.auth.gr/

 

ΔΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών με επιμέρους κατευθύνσεις:

 1. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 2. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
 3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή.

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.950 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://ee.auth.gr/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

 

ΠΜΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων με επιμέρους κατευθύνσεις:

 1. Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων
 2. Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ (για την πρώτη κατεύθυνση) και 1800 ευρώ (για τη δεύτερη)

Ιστοσελίδα: http://temsec.ds.unipi.gr/submissions/

 

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (MSc in Applied Informatics) με ακόλουθες κατευθύνσεις:

 1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων (Computer Systems and Network Technologies)
 2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (Computational Methods and Applications)
 3. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας (E-Business and Innovation Technology)

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://mai.uom.gr/frontend/index.php

 

ΔΠΜΣ Πληροφοριακών Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://mis.uom.gr/

 

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

ΠΜΣ Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Διάρκεια: ορίζεται στην προκήρυξη

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.uoi.gr/gr/postgraduate/detail.php?pg_id=17

 

ΠΜΣ Πληροφορική με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Υπολογιστικά Συστήματα
 • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
 • Λογισμικό
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Τεχνολογίες – Εφαρμογές

 Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=m22

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών:

ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Τεχνολογία με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Εμβιομηχανική
 • Βιοιατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική
 • Κλινική Μηχανική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.bme.upatras.gr/index.php/gr/domi-tou-programmatos

 

ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών με επιμέρους κατευθύνσεις:

 1. Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
 2. Λογισμικού των Υπολογιστών
 3. Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Διάρκεια: 2 έως 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: https://www.ceid.upatras.gr/el/postgraduate/ety

 

ΔΠΜΣ Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.hep.upatras.gr/

 

ΔΠΜΣ Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού (ΟΣΥΛ)

Διάρκεια: 15 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/

 

ΔΠΜΣ Πληροφορική Επιστημών Ζωής με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Βιοπληροφορική
 • Νευροπληροφορική
 • Ιατρική Πληροφορική

 Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.pez.upatras.gr/index.php/gr/

ΔΠΜΣ Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://xanthippi.ceid.upatras.gr/dsp/

 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:

ΠΜΣ Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.syros.aegean.gr/metaptyhiakes-spoudes/pms-shediasi-diadrastikon-ke-viomihanikon-proionton-ke-systimaton.aspx

 

ΠΜΣ Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://msc.icsd.aegean.gr/academics/pms1-2015/

 

ΠΜΣ Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • «Μουσειολογία»
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων»

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.ct.aegean.gr/metaptyxiakes-spoudes

 

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης:

ΠΜΣ Επιστήμη Υπολογιστών με επιμέρους κατευθύνσεις:

Α.       Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων

Β.            Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες

Γ.             Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Δ.            Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

Ε.            Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική

Ζ.            Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων

Η.           Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία

Θ.           Τεχνολογία Πολυμέσων

 Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/studies/postgraduate-program

 

ΠΜΣ στην Πληροφορική (Ελληνογαλλικό πρόγραμμα με συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Université Joseph Fourier Unité de Formation et de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées και του Université Paris-Sud 11 Département d’ Informatique, Unité de Formation et de Recherche Orsay

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.csd.uoc.gr/studies/greek-french/greek-french.html

 

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

ΠΜΣ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://tst.uop.gr/msc/index.php

 

ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.100 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://dit.uop.gr/grad-msc?id=357

Master of Science in Space Science Technologies and Applications (διεξάγεται στην Αθήνα)

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://space.uop.gr/

 

Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

ΠΜΣ Πληροφορικής με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://di.ionio.gr/en/studies/postgraduate-studies/postgraduate-invitation.html

 

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:

ΠΜΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 • Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
 • Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, και
 • Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://www.ee.duth.gr/el/metaptyxiaka-mathimata

ΔΔΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.200 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://sem.eng.duth.gr/greek/index.html

 

ΠΜΣ Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.icb.sci.uth.gr/

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Διάρκεια: 4 έως 6 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.inf.uth.gr/?page_id=14197

Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.:

MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems (Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

Διάρκεια: 14 μήνες

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/en/msc-in-information-and-communication-technology-ict-systems

 

MSc in Mobile and Web Computing

Διάρκεια: 14 μήνες

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.tech.ihu.edu.gr/index.php/en/msc-in-mobile-and-web-computing

 

Στα ΤΕΙ

 1. Αθήνας

Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.080 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://msc-cnt.cs.teiath.gr/

 

Master ISICG / TIM (Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών)

Διάρκεια: 4 εξάμηνα πλήρους και 6 εξάμηνα μερικής φοίτησης

Δίδακτρα: 1.700 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://master-isicg.teiath.gr/

 1. Θεσσαλίας

M.Sc. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.200 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.cs.teilar.gr/newmsc/

 

Μάστερ στην Επιστήμη των Δικτύων Υπολογιστών (Master of Science in Network Computing) σε συνεργασία με τo Πανεπιστήμιο Staffordshire University της Μεγάλης Βρετανίας

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη

Ιστοσελίδα: http://www.teilar.gr/show_tei_msc.php?cid=1&mid=14

 1. Θεσσαλονίκης

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://msc.it.teithe.gr/

 1. Κεντρικής Μακεδονίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Συστήματα Επικοινωνιών & Πληροφορικής με επιμέρους κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Συστημάτων Επικοινωνιών
 • Κατεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής

Διάρκεια: 15 μήνες

Δίδακτρα: 2.880 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://informatics.teicm.gr/msc/

 1. Κρήτης

Msc in Informatics & Multimedia

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://www.epp.teicrete.gr/msc/

 1. Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

   Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.800 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://cie.teiemt.gr/cie/

 1. Δυτικής Μακεδονίας

       Σύγχρονα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ασφάλεια Συστημάτων

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://informatics-msc.teiwm.gr/index.php?lang=el

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική στην Ελλάδα 1

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική στην Ελλάδα: Υποτροφίες 

Χρήσιμο είναι να ληφθεί υπόψην ότι στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Πληροφορική υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης υποτροφίας με βάση τις καλές επιδόσεις του φοιτητή στα μαθήματα. Η υποτροφία αυτή μπορεί να συνίσταται στην μείωση ή και, ορισμένες φορές, την ολική απαλλαγή του φοιτητή από τα δίδακτρα. Σε άλλες περιπτώσεις είναι δυνατή η μείωση των διδάκτρων με την παράλληλη παροχή εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος πάνω στο διδασκόμενο αντικείμενο. Άλλες ευκαιρίες για εξασφάλιση υποτροφίας είναι οι ακόλουθες:

Σημείωση: Οι πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά έχουν καταγραφεί με βάση τις προκηρύξεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης του εν λόγω άρθρου. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την προκήρυξη του κάθε έτους. Καταβάλλεται η ύψιστη προσπάθεια να διατηρούνται οι πληροφορίες ανανεωμένες και όσο το δυνατόν πιο έγκυρες για κάθε νέο ακαδημαικό έτος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!