μεταπτυχιακά στην Αγγλία

Ένας οδηγός για μεταπτυχιακά προγράμματα στην Αγγλία παρουσιάζεται από την εφημερίδα The Guardian. Ο συγκεκριμένος οδηγός μεταπτυχιακών στην Αγγλία παρέχει συγκεντρωμένες πληροφορίες για όλες τις παραμέτρους που μπορεί να ενδιαφέρει έναν υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή.

Πώς δημιουργήθηκε ο πίνακας

Η μεθοδολογία βασίζεται στη θεματική ταξινόμηση και παρουσίαση της πληροφορίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι: Ο αριθμός των φοιτητών πλήρους παρακολούθησης (full time students), ο αριθμός των φοιτητών μερικής παρακολούθησης (part time students). Οι φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως (distance learners) προσμετρώνται στους φοιτητές μερικής παρακολούθησης.

Στη συνέχεια προσμετρήθηκε ο αριθμός των φοιτητών από το εξωτερικό και δίνεται υπό μορφή ποσοστού. Σε αυτούς προσμετρώνται όλοι οι φοιτητές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, είτε είναι πλήρους φοίτησης είτε μερικής. Να επισημανθεί ότι το ποσοστό των ξένων φοιτητών που ακολουθεί μεταπτυχιακά προγράμματα μερικής φοίτησης είναι πολύ μικρός.

Στη συνέχεια παρέχεται το ποσό των χρημάτων που το Πανεπιστήμιο ξοδεύει για κάθε φοιτητή ετησίως στις παροχές του, όπως η βιβλιοθήκη, οι ηλεκτρονικές παροχές κλπ. Σε αυτά τα χρήματα (που δίδονται υπό μορφή δείκτη με άριστα το 10) συνυπολογίζονται όλοι οι φοιτητές του αντίστοιχου τμήματος, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, δεν υπολογίζονται οι μισθοί των καθηγητών.

Παράλληλα προσμετρήθηκε και ο λόγος φοιτητών/διδασκόντων, δηλαδή πόσοι φοιτητές αναλογούν σε έναν διδάσκοντα.

Στη συνέχεια προσμετρήθηκε τα ποσοστά των φοιτητών που ολοκληρώνουν το αντίστοιχο πρόγραμμα, είτε είναι πλήρους φοίτησης, είτε μερικής. Επίσης υπολογίστηκαν τα δίδακτρα για τους πλήρους παρακολούθησης φοιτητές που οδηγούνται σττο πτυχίο master. Για μερική φοίτηση ή κατώτερα πτυχία, προφανώς το κόστος είναι και αυτό χαμηλότερο. Τα δίδακτρα υπολογίστηκαν για δυο κατηγορίες φοιτητών: όσους προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μιά και όσους προέχρονται από άλλες χώρες από την άλλη. Αυτό που αφορά τους Έλληνες είναι τα δίδακτρα που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια μεταπτυχιακά προγράμματα συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες

Μην εκπλαγείτε αν ο οδηγός δεν είναι πληρέστατος. Κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα δεν παρουσιάζονται. Για να βρείτε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους πίνακες, θα πρέπει να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:

Να έχει τουλάχιστον 25 μετατπτυχιακούς φοιτητές, είτε πλήρους παρακολούθησης είτε μερικής,

Να έχει τουλάχιστον 25 φοιτητές στο σύνολό του πλήρους φοίτησης (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), προκειμένου να υπολογιστεί με σχετική αξιοπιστία το κόστος ανά φοιτητή,

Το πρόγραμμα να έχει ένα ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος είτε για προπτυχιακούς είτε για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Πώς να διαβάσετε τους πίνακες

Η εφημερίδα έχει αποφύγει να δώσει βαθμολογία και αξιολογήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ωστόσο, κάποιες στήλες μπορούν να πουν πιο πολλά από μια ξερή αξιολόγηση, όπως το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, ή το κόστος ανά φοιτητή… Επίσης, πολλά περισσότερα μπορεί να μας δείξει η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων, δείκτης που πολύ προωθείται τελευταία και βέβαια είναι πολύ σημαντικός, τόσο για την έρευνα όσο και για την επικοινωνία διδασκόντων – διδασκομένων.

Οι πίνακες αφορούν προγράμματα που οδηγούν στη λήψη Master και όχι διδακτορικών.

Σημαντικό για τη χρήση των πινάκων είναι και η εξής δυνατότητα: Στην πρώτη σειρά του πίνακα, όπου δίνονται οι επικεφαλίδες της κάθε στήλης, έχουμε τη δυνατότητα να κλοκάρουμε ώστε αυτόματα να καταταγούν τα προγράμματα ιεραρχικά με κριτήριο τη συγκεκριμένη στήλη είτε κατά αύξουσα είτε κατά φθίνουσα σειρά.

Απολαύστε τους πίνακες για τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά.

Γεωργικές επιστήμες, Δασοπονία και Διατροφή

Αμερικανικές σπουδές

Ανατομία και φυσιολογία

Ανθρωπολογία

Αρχαιολογία και forensics

Αρχιτεκτονική

Τέχνες και design

Βιοεπιστήμες

Building and town and country planning

Διοίκηση επιχειρήσεων

Χημεία

Κλασσικές σπουδές

Επιστήμες υπολογιστών και πληροφορικής

Οδοντιατρική

Θέατρο και χορός

Επιστήμες της γης και της θάλασσας

Οικονομικά

Εκπαίδευση

Χημικών Μηχανικών

Πολιτικών Μηχανικών

Ηλεκτρονικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών

Γενική Μηχανική

Μηχανικών υλικών και ορυκτών

Μηχανολόγων μηχανικών

Αγγλικά

Γεωγραφία και περιβαλλοντικές σπουδές

Ιστορία και ιστορία της Τέχνης

Νομικά

Μαθηματικά

Media studies, επικοινωνία και βιβλιοθηκονομία

Ιατρική

Σύγχρονες γλώσσες και γλωσσολογία

Μουσική

Νοσηλευτική και παραϊατρικά επαγγέλματα

Φαρμακευτική και φαρμακολογία

Φιλοσοφία

Φυσική

Πολιτικές επιστήμες

Ψυχολογία

Θεολογία και σπουδές στις θρησκείες

Κοινωνική πολιτική και διοίκηση

Κοινωνική εργασία

Κοινωνιολογία

Sports science

Τουρισμός, συγκοινωνίες και ταξίδια

Κτηνιατρική

Η φωτογραφία είναι από το freedigitalphotos.net