Κοινά μεταπτυχιακά Προγράμματα  Σπουδών ERASMUS MUNDUS: Εγκρίθηκαν 38 νέα μεταπτυχιακά

Tης Κάλλιας Χρηστάκη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει 38 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus, τα οποία επιλέχτηκαν μετά από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2017 για το Πρόγραμμα Erasmus+.

Τι είναι τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus;

Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) παρέχουν σε επιλέξιμους οργανισμούς από όλο τον κόσμο τη δυνατότητα να διοργανώνουν και να υλοποιούν από κοινού μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πώς πραγματοποιούνται;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα χρηματοδοτεί, ώστε να γίνεται επιλογή ή εισαγωγή φοιτητών κάθε χρόνο επί τρία χρόνια, με σκοπό την προσέλκυση, μέσω της χορήγησης υποτροφιών, άριστων φοιτητών από όλον τον κόσμο.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να συγκρατούν μια κοινοπραξία, δηλαδή μία ένωση με κοινή οικονομική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά  ιδρύματα από διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Οι επιλέξιμες χώρες χωρίζονται σε δύο ομάδες: τις χώρες του προγράμματος και τις χώρες-εταίρους. Οι χώρες του προγράμματος είναι επιλέξιμες για όλες τις δράσεις του Erasmus+, ενώ οι χώρες-εταίροι μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε ορισμένες από αυτές και υπό συγκεκριμένους όρους.

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες, όπου μία από τις τρείς απαιτείται να αποτελείται ένας από τους οργανισμούς:

Αιτούντα οργανισμό/συντονιστή

Εταίρους

Συνδεδεμένους εταίρους

Ποιες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται;

Η χρηματοδότηση αφορά τις εξής δραστηριότητες:

  • Τα EMJMD είναι πρόγραμμα σπουδών 60, 90, και 120 ECTS (ακαδημαϊκών μονάδων). Αυτό σημαίνει ότι διαρκούν από τουλάχιστον 12 μήνες μέχρι 24 μήνες το πολύ. Επιλεγμένα EMJMD λαμβάνουν υψηλή χρηματοδότηση για περίοδο τριών διαδοχικών εισαγωγών φοιτητών.
  • Οι προτάσεις πρέπει να παρουσιάζουν πλήρως ανεπτυγμένα κοινά προγράμματα σπουδών, έτοιμα να λειτουργήσουν και να προβληθούν διεθνώς αμέσως μετά την επιλογή τους.
  • Οι προτεινόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών πρέπει να πιστοποιούνται και να αναγνωρίζονται πλήρως από τις αρμόδιες αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • η παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές παγκοσμίως, για τη συμμετοχή τους σε κάποιο από τα προγράμματα Erasmus Mundus.

Πώς να υποβάλετε αίτηση;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en ).

Επιπλέον, μία βασική πληροφορία, η οποία αποτελεί κύριο κριτήριο για την επιλογή τέτοιων προγραμμάτων, είναι το χρηματικό ποσό που χρηματοδοτείται.  Πιο συγκεκριμένα, στους υπότροφους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη,  συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού και εγκατάστασης και μηνιαίο επίδομα διαβίωσης 1000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης, που είναι συνήθως 2 έτη. Το ελάχιστο πόσο που διατίθεται σε κάθε υπότροφο είναι ξεπερνά συνολικά τα 30.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-master-degrees_el

Ο οδηγός Erasmus+ είναι βασική πηγή πληροφοριών:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources#tab-1-0

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και υποδείγματα και παραδείγματα εγγράφων, διατίθεται στην ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en

Τέλος, η λίστα των 38 νέων μεταπτυχιακών που εγκρίθηκαν:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_emjmd38-selection_results.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!