Πολιτικές Επιστήμες

Μεταπτυχιακά στις Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα

της Γιώτας Γεροντίδου, βασισμένο στο πρωτότυπο άρθρο της Νάντιας Μορφωνιού

Μεταπτυχιακά στις Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Εισαγωγή

Οι Πολιτικές Επιστήμες αποτελούν έναν ιδιότυπο κλάδο με ιδιαίτερα περίπλοκο αντικείμενο, ο οποίος συγκεντρώνει πλήθος αποφοίτων, αφού φιλοξενείται από την πλειοψηφία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας. Παρόλα αυτά, η απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού ένα πτυχίο πολιτικών επιστημών κρίνεται ανεπαρκές χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.

Η πολιτική είναι μία έννοια με διάφορες πτυχές, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν γνωστικά προκειμένου να καλύψει κάποιος επαρκώς τον τομέα. Γι’αυτόν το λόγο οι πτυχιούχοι του κλάδου αυτού καλούνται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να τις εστιάσουν σε κάποιο ειδικότερο γνωστικό αντικείμενο μέσω της λήψης ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Αυτός κρίνεται πλέον καθοριστικός ως προς την κατεύθυνση της μελλοντικής τους απασχόλησης.Μεταπτυχιακά στις Πολιτικές Επιστήμες

Βασικές πληροφορίες

Τα μεταπτυχιακά στις Πολιτικές Επιστήμες θεωρούνται σχετικά ακριβά, με τις τιμές να ποικίλλουν μεταξύ 700 και 5.100 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχει ένας ικανός αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων -κυρίως στα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας – τα οποία προσφέρονται δωρεάν. Για την εισαγωγή σε ορισμένα από αυτά απαιτείται οι υποψήφιοι να εξεταστούν σε μαθήματα σχετικά με το αντικείμενό τους. Η διάρκεια φοίτησης είναι κατά μέσο όρο τρία εξάμηνα, με την εκπόνηση εργασίας ως βασικό προαπαιτούμενο για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σε κάποια από τα προγράμματα αυτά.

Πολιτικές Επιστήμες: συνδυασμοί με διαφορετικούς κλάδους

Οι προπτυχιακές σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες μπορούν να συνδυαστούν με τη Νομική, τη Δημόσια Διοίκηση και την Οικονομία, τις Κοινωνικές Επιστήμες, ακόμα και με τις Ευρωπαικές και τις Διεθνείς σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων αυτών είναι διατμηματικά ή και διαπανεπιστημιακά (όπως λόγου χάρη οι Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης), συνδυάζοντας την αυθεντία περισσότερων από ένα τμημάτων ή ιδρυμάτων στην έρευνα. Οι ώρες παρακολούθησης είναι λίγες και κατανέμονται σε ορισμένες καθημερινές της εβδομάδας, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται το πρωί ή και αποκλειστικά το απόγευμα, καθιστώντας εύκολο για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή να δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές του.

Τα επιμέρους προγράμματα

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Δημοσίων Πανεπιστημίων στις Πολιτικές επιστήμες είναι τα εξής:

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος:

 • ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα:http://mpa.teicm.gr/

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 • ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master of Science in Public Policy and Management):

Διάρκεια: 2 ακαδημαϊκά έτη

Δίδακτρα: 5.200 ευρώ

Κατευθύνσεις:

 1. Δημόσια Οικονομική Πολιτική (Public Economic Policy)
 2. Δημόσια Διοίκηση (Public Management)

Ιστοσελίδα:  http://ppm.aueb.gr/

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής:

 • ΠΜΣ στη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (2021-2022):

Διάρκεια: 3-5 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: https://mpep.gr/ 

 • ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3000 ευρώ

Email:msc-papm@uniwa.gr

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

 • ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές (2021-2022):

Διάρκεια: 1 έτος

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: https://governance.pedis.uop.gr/

 • ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Masters in Public Administration and Local Government – MPA) (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.450 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://ddta.uop.gr/

 • Master of Arts (M.A.) in Mediterranean Studies – Μεσογειακές Σπουδές (2021-2022):

Διάρκεια: 1 έτος

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: https://med.pedis.uop.gr/

 • ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (2021-2022):

Διάρκεια: 1-2 έτη

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Κατευθύνσεις:

 1. Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική
 2. Ανάλυση Δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική

Ιστοσελίδα: pedis.uop.gr.

Πάντειο Πανεπιστήμιο:  

 • ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Κατευθύνσεις: 

 1. Πολιτική Επιστήμη
 2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Email: pms.panteiο@yahoo.gr

 • ΠΜΣ στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: http://deps.panteion.gr

 • ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Κατευθύνσεις:

 1. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
 2. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος
 3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική

Ιστοσελίδα: http://deps.panteion.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές (2021-2022):

Διάρκεια: 2 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.200 ευρώ

Κατευθύνσεις: 

 1. Φορολογικό Δίκαιο (Tax Law)
 2. Δίκαιο Περιβάλλοντος (Environmental Law)
 3. Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας (Social Protection Law)

 Ιστοσελίδα:https://eprotocol.uoa.gr

 • ΠΜΣ Πολιτική Οικονομία – Political Economy (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.150  ευρώ

Ιστοσελίδα:http://mscpoliticaleconomy-uoa.gr/

 • ΠΜΣ Πολιτική και Διαδίκτυο (2021-2022)

 Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.950 ευρώ

Ιστοσελίδα:http://www.media.uoa.gr/grads/

 • ΠΜΣ Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 700 ευρώ

Ιστοσελίδα:http://dddp.pspa.uoa.gr

 • ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία (2021-2022):

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Δίδακτρα: 880 ευρώ

Κατευθύνσεις:

 1. Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία (Political Analysis and Political Theory)
 2. Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα (Social Theory and Social Research)

Ιστοσελίδα:  http://www.pspa.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/politiki-epistimh-kai-koinwniologia.html

 • ΠΜΣ στη Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 5.100 ευρώ

Email:gkoul@turkmas.uoa.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 1.500 ευρώ

Ιστοσελίδα:http://www.soc.aegean.gr/index.php

Πανεπιστήμιο Κρήτης:

 • ΠΜΣ στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (2021-2022)

Διάρκεια: 3-5 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα:http://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako%E2%80%90stin%E2%80%90oikonomiki%E2%80%90thewria%E2%80%90kai%E2%80%90politiki%C2%A0

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:

 • Master’s degree in Human Rights and Migration Studies – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Ιστοσελίδα: hurmis@uom.edu.gr

 • ΠΜΣ στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (2021-2022):

Διάρκεια: 3-5 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Ιστοσελίδα: http://mabsos.uom.gr

 • ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές (2021-2022):

Διάρκεια: 3-5 εξάμηνα

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Κατευθύνσεις:

 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία (European Studies and Diplomacy)
 2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική (Strategic Studies and International Politics)

Ιστοσελίδα: http://international.uom.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιώς:

 • ΠΜΣ Energy: Strategy, Law and Economics (2021-2022):

Διάρκεια: 1-1,5 έτος

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Email: i.bantouna@unipi.gr

 • ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα (2021-2022):

Διάρκεια: 1-1,5 έτος

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Email: des-secr@unipi.gr

 • ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (2021-2022):

Διάρκεια: 1-1,5 έτος

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Email: des-secr@unipi.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

 • ΠΜΣ στην Πολιτική Ανάλυση (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: www.polsci.auth.gr

 • ΠΜΣ στην Πολιτική Θεωρία (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: www.polsci.auth.gr

 • ΠΜΣ Πολιτική ιστορία, πόλεμος και στρατηγικές σπουδές (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: www.polsci.auth.gr

 • ΠΜΣ Διακυβέρνηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Ιστοσελίδα: www.polsci.auth.gr

 • ΠΜΣ Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές (2021-2022):

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Δίδακτρα: Δωρεάν

Κατευθύνσεις:

 1. Ιστορία της Φιλοσοφίας
 2. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

Ιστοσελίδα: https://www.edlit.auth.gr/dpms-filosofias-keimena/

Μεταπτυχιακά στις Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα: Υποτροφίες για μεταπτυχιακά στις Πολιτικές Επιστήμες

Όσον αφορά την χορηγία υποτροφιών για την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού στον τομέα των πολιτικών επιστημών, καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψην πως ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα εξετάζουν κάθε χρόνο τη δυνατότητα να προκηρύξουν μία ή περισσότερες θέσεις των μεταπτυχιακών τους προγραμμάτων δωρεάν, στηριζόμενα στην οικονομική τους ευχέρειαΑπό την άλλη πλευρά, το ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει τακτικές ή έκτακτες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην ελληνική επικράτεια:

Υποτροφίες ιδρύματος Μποδοσάκη: http://www.bodossaki.gr/gr/initiatives/scholarships

Σημείωση: Οι πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά έχουν καταγραφεί με βάση τις προκηρύξεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης του εν λόγω άρθρου. Τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την προκήρυξη του κάθε έτους. Καταβάλλεται η ύψιστη προσπάθεια να διατηρούνται οι πληροφορίες ανανεωμένες και όσο το δυνατόν πιο έγκυρες για κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!