Υποβολή αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης

της Βάσως Κοκοβάκη

Το Κολλέγιο της Ευρώπης, από το 1949, προετοιμάζει μεταπτυχιακούς φοιτητές προκειμένου να αποκτήσουν εφόδια ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Διαθέτει πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα και λειτουργεί στο Βέλγιο (Burges) αλλά και στην Πολωνία (Natolin). Οι τίτλοι του αναγνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνδέει τους Έλληνες υποψηφίους με τον Κολλέγιο της Ευρώπης. Οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται μπορούν να υποβληθούν στον σύνδεσμο του Κολλεγίου.

Αίτηση για μεταπτυχιακά

ΜΟΝΟΕΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΤΟΜΕΙΣ

BRUGES (Βέλγιο)

  • European Political and Governance Studies
  • European Legal Studies
  • European Economic Studies
  • EU International Relations and Diplomacy
  • Master of Arts in Transatlantic Affairs

NATOLIN (Πολωνία)

  • Εσωτερική και Εξωτερική Διάσταση της Ε.Ε

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα)

1) Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

3) Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου προπτυχιακού επιπέδου. Εάν ο ενδιαφερόμενος περιμένει το πτυχίο του, μπορεί να το στείλει μόλις το παραλάβει.

4) Επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου.

5) Αντίγραφα πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχουν (δεν απαιτείται επικύρωση). Απαραίτητη είναι η καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.

6) Δύο συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές).

7) Δεν απαιτούνται περαιτέρω έγγραφα από τον υποψήφιο για την υποβολή της αίτησης του.

Κολλέγιο ΕυρώπηςΟι αιτήσεις πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά και οι υποψήφιοι οφείλουν να τις υποβάλουν έως τη 19η Ιανουαρίου του 2022. Θα επιλεγούν συγκεκριμένοι υποψήφιοι οι οποίοι θα οδηγηθούν κατόπιν σε συνέντευξη στα αγγλικά και τα γαλλικά, η οποία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων στην Αθήνα.

Δίνεται περιορισμένος αριθμός υποτροφιών σε όσους υποψήφιους επιτύχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες τόσο για τις αιτήσεις όσο και για τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, από την επίσημη ιστοσελίδα του Κολλεγίου της Ευρώπης, μέσω mail στα info.admissions@coleurope.eu / matina@eliamep.gr και μέσω τηλεφώνου στο 210 3607611.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!