Μεταδιδακτορικές υποτροφίες ARISE για Technology Developers

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Στο πλαίσιο του προγράμματος ARISE (Career Accelerator for Research Infrastructure Scientists), το EMBL (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας) και η Δράση Marie SkłodowskaCurie COFUND  προσφέρουν είκοσι μεταδιδακτορικές υποτροφίες διάρκειας 3 ετών σε έμπειρους κι ενθουσιώδεις επαγγελματίες για να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογίες και να εκπαιδευτούν στον χειρισμό υποδομών της έρευνας στις βιοεπιστήμες του μέλλοντος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προέρχονται από τους εξής τομείς: υπολογιστική μηχανική, επιστήμες δεδομένων, απεικόνιση δεδομένων, οπτική μηχανική, μηχανολογική μηχανική, μοριακή βιοτεχνολογία.

Technology Developers

Αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας

Πιο αναλυτικά, οι επιτυχόντες/ επιτυχούσες θα εργαστούν στη μεθοδολογική και τεχνολογική ανάπτυξη του αντικειμένου της επιλογής τους, με απώτερο στόχο να προσφέρεται ως υπηρεσία σε εξωτερικούς ερευνητές της βιοεπιστήμης. Επιπλέον, θα εκπαιδευτούν στη διαχείριση και την οργάνωση ερευνητικών δομών, στον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών, στην διαχείριση οικονομικών και προσωπικού, στην καινοτομία και στη συνεργασία με τη βιομηχανία, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην κατανόηση της πολιτικής των επιστημών και στο σύστημα χρηματοδότησης. Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν και να δικτυωθούν με ποικίλες ομάδες επαγγελματιών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Γιατί να επιλέξεις το πρόγραμμα ARISE

Κάθε υπότροφος/η ARISE θα φιλοξενηθεί από μία ομάδα EMBL της επιλογής του σε μία από τις έξι τοποθεσίες: Βαρκελώνη, Γκρενόμπλ, Αμβούργο, Χαϊδελβέργη, Χίνξτον ή Ρώμη και με αποσπάσεις θα βρεθεί σε συνεργαζόμενους οργανισμούς από τη βιομηχανία ή τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι ηγέτες της ομάδα EMBL που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ARISE έχουν ιστορικό στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών. Επιπλέον, προσφέρονται ανταγωνιστικές αμοιβές. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει:

 • να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου στις Φυσικές Επιστήμες ή σχετικό με τους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά),
 • να έχουν τουλάχιστον 4ετή πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό τομέα (τεχνολογική ανάπτυξη) αντίστοιχο με τους τομείς STEM, υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων (μεταδιδακτορικού επιπέδου) ή εμπειρογνωμοσύνη σε εξειδίκευση της οποίας τα διδακτορικά συνήθως δεν βραβεύονται. Η εμπειρία μπορεί να προκύπτει από τον ακαδημαϊκό χώρο ή εκτός αυτού,
 • να διαθέτουν εμπειρία συναφή με την τεχνολογική ανάπτυξη που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών,
 • να διαθέτουν ισχυρό ερευνητικό δυναμικό το οποίο μπορεί να αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, με επιστημονικές δημοσιεύσεις, με μοναδικό επιστημονικό λογισμικό ή προβληματικά χωρικά δεδομένα, με τεχνικά έγγραφα ή με κάθε άλλη καινοτόμα έρευνα ή με κάθε άλλο τρόπο με τον οποίο επιδεικνύουν εμπειρία σχετική με την τεχνολογική ανάπτυξη και τις επιστημονικές υπηρεσίες,
 • να έχουν ευφράδεια στα αγγλικά κι εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες. Εξάλλου η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά,
 • να αποδεικνύουν εμπειρία στη συλλογική εργασία,
 • να είναι ικανοί/ές να εργάζονται ανεξάρτητα, να σκέφτονται δημιουργικά και να διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης,
 • να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με ποικίλες ομάδες ή με μεμονωμένα άτομα σε κάποιον οργανισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν, επίσης, να έχουν πτυχίο PhD.

Υποβολή αίτησηςΜεταδιδακτορικές υποτροφίες ARISE

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά εδώ κι επιπλέον ζητείται η υποβολή πρότασης project καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που σχετίζονται με την αξιολόγηση της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κατεβάσουν τον Οδηγό για τους/τις Υποψηφίους/ες, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσουν και την αυτοαξιολόγηση. Οι συνεντεύξεις έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο 2022. Η υποτροφία ξεκινά στα μέσα Μαρτίου 2022, και το αργότερο τον Σεπτέμβριο 2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο online σύστημα υποβολής έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακάτω:

 • στο website του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL)
 • στο e-mail της ομάδας του ARISEprojectmanagement: arise@embl.org
 • στο e-mail : recruitment@embl.org, για ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!