Ολοκλήρωση του μηχανισμού καταγραφής προτάσεων / διαβούλευσης & της κατάρτισης σχεδίων προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου από την Ένωση Ελλήνων Χημικών για το έργο «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων»

ΜελέτεςΜε επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων»:

  • Ο Μηχανισμός καταγραφής προτάσεων και διαβούλευσης από τους εμπλεκόμενους φορείς.
  • Η Κατάρτιση Σχεδίων Προτάσεων βελτίωσης του Θεσμικού Πλαισίου

Το έργο εντάσσεται στην εγκεκριμένη πράξη με τίτλο: «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων» με Κωδικό MIS 5104625, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!