Μ.Δ.Ε. στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

της Ιωάννας Γιαννοπούλου και της Χριστίνας Τριανταφύλλου

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ειδικεύεται στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών πραγματοποιείται από το Τμήμα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριος στόχος του είναι η βαθύτερη προσέγγιση και κατανόηση του αντικειμένου μέσα από την παρακολούθηση μαθημάτων και τη διεξαγωγή της μεταπτυχιακής διατριβής.

Συνεργασίες

Ένα στοιχείο που το κατατάσσει στις πρώτες επιλογές είναι η συνεργασία που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του τμήματος, του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) και του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ).  Οι σπουδαστές και το ίδρυμα Πληροφορικής έχουν την δυνατότητα να καλέσουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό. Αυτό μπορεί να εμπλακεί στην διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων ή και μαθημάτων του προγράμματος. Συγχρόνως, επιτυγχάνεται η κοινή συμμετοχή σε παγκόσμιες δράσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την έρευνα στο πεδίο της Πληροφορικής.

Υποτροφίες

Το τμήμα έχει καταφέρει να προσφέρει διάφορους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών. Αρχικά, το ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Τμήμα Πληροφορικής υποστηρίζουν φοιτητές στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών. Ακόμη, το τμήμα προσφέρει οικονομική επιβράβευση σε φοιτητές που έχουν διακριθεί για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ανά εξάμηνο και το επικουρικό διδακτικό τους έργο. Έτσι προέκυψαν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών.

Περίοδοι αιτήσεων

Το τμήμα δίνει δύο διαφορετικές περιόδους αιτήσεων. Όσοι θέλουν να εισαχθούν στο επόμενο εαρινό εξάμηνο μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων προβλέπεται στις 15 Δεκεμβρίου. Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων αφορά όσους θέλουν να εισαχθούν στο επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 31 Μαρτίου και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα στις 31 Μαΐου.  

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr/ . Στην ιστοσελίδα θα πρέπει οι υποψήφιοι να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτηση τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά. Η υποβολή τους πρέπει να οριστικοποιηθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

  • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
  • Έκθεση προσωπικών στόχων, επαγγελματικών ενδιαφερόντων και σύνδεση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ.
  • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών. Εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για τη βαθμολογία σας, ακόμη και εάν είναι άτυπη. Τα επίσημα πιστοποιητικά θα πρέπει να τα στείλετε στο Τμήμα μέσω email (pgram@csd.uoc.gr) αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμα, ακόμα και αν αυτό συμβεί μετά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
  • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων.
  • Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
  • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους.
  • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
  • Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ’ ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: admissions@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους. 
  • Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα συμβάλουν στην πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Για τη φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpegμέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον οδηγό σπουδών εδώ και στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστημιούπολη Βουτών,

Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30 2810 393592

E-mail: pgram@csd.uoc.gr

Θέλεις να σπουδάσεις στο εξωτερικό και δεν έχεις σε ποιον να απευθυνθείς; Μπες στο studybuddy.gr, κάνε εγγραφή και λύσε όλες σου τις απορίες σήμερα!

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!

Θέλεις να ενημερώνεσαι έγκυρα και κυρίως έγκαιρα με το πάτημα ενός κουμπιού; Κατέβασε την εφαρμογή μας από το Playstore (citycampus.gr) και διάβασε όλα τα νέα άρθρα εύκολα και γρήγορα!