ΟΠΑ: Διδακτορικό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΟΠΑ: Διδακτορικό στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

της Ελένης Βασιλοπούλου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε λόγω της ανάγκης που υπήρχε για ένα πανεπιστήμιο αντίστοιχου αντικειμένου, η οποία προέκυψε μέσα από τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές που συνέβησαν στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Σήμερα το ΟΠΑ ανήκει στα καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων διδακτόρων, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), προκηρύσσει θέσεις για Υποψήφιους Διδάκτορες στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η φοίτηση στο πρόγραμμα αυτό θα είναι πλήρης.

Κριτήρια εισαγωγής στο Διδακτορικό

ΟΠΑ: Διδακτορικό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας ή από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 • Να έχουν αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού που να έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Το γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να είναι σχετικό με το Τμήμα που προκηρύσσει το Διδακτορικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στον διαγωνισμό

 • Σχετική Αίτηση, την οποία προμηθεύεστε ηλεκτρονικά από το site της Γραμματείας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Τίτλο προπτυχιακών σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 • Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) με αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ1/C1.
 • Αντίγραφα εργασιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί κατά την περίοδο της αίτησης.
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.
 • Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων του υποψηφίου.
 • Προσχέδιο προτεινόμενης διδακτορικής εργασίας.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή στο παρακάτω email postgrad_sob@aueb.gr και στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, που βρίσκεται στην οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ. 2108203614.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2108203614, 2108203622, 2108203865 και postgrad_sob@aueb.gr    

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!