Κρυπτονομίσματα: Τι χρειάζεται να ξέρεις

της Ειρήνης Χαρτζή

Κρυπτονομίσματα. Μία λέξη που αποκλείεται να μην έχει ακούσει όποιος ζει στο 2021. Μπορούμε χωρίς υπερβολή να πούμε πώς έχει πάρει πλέον στην καθημερινότητα και στη συνείδηση του κόσμου τη θέση που παλαιότερα είχε το Χρηματιστήριο. Παρ’ όλα αυτά για τους περισσότερους είναι ακόμη μία έννοια μπλεγμένη ανάμεσα σε οικονομικούς όρους που την καθιστούν ιδιαίτερα ασαφή.

Τι είναι τα cryptos;

Τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά νομίσματα που δεν έχουν φυσική υπόσταση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα συναλλαγής για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Πολλές εταιρίες έχουν δημιουργήσει τα δικά τους κρυπτονομίσματα, συχνά αποκαλούμενα και tokens, τα οποία έχουν αντιστοιχία με τα πραγματικά νομίσματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις συναλλαγές στο πλαίσιο των παροχών της συγκεκριμένης εταιρίας.

Βασίζονται στο σύστημα του blockchain. Το blockchain είναι ένα ψηφιακό σύστημα καταγραφής των συναλλαγών που δεν ρυθμίζεται από μία κεντρική τράπεζα, αλλά λειτουργεί μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο PC. Πρόκειται για ένα σύστημα αποκεντρωμένο. Βασική διαφορά, σε σχέση με τις συναλλαγές μέσω του τραπεζικού συστήματος, είναι ακριβώς αυτή η απουσία κεντρικού ελέγχου από τραπεζίτες και κυριότερα η ανωνυμία που εξασφαλίζει.

Πώς κερδίζει κανείς από τα κρυπτονομίσματα;

Όλα τα κρυπτονομίσματα στηρίζουν την αξία τους στη ζήτησή τους. Με άλλα λόγια, όσο περισσότεροι θέλουν να ανταλλάξουν πραγματικά νομίσματα για να αγοράσουν μονάδες από ένα κρυπτονομίσμα, τόσο αυξάνεται η αξία του. Αυτό σημαίνει πως η τιμή τους είναι τόσο ευμετάβλητη όσο και αυτή των μετοχών στο χρηματιστήριο. Συνεπώς, αν κανείς πουλήσει ένα κρυπτονόμισμα όταν αυτό έχει μεγαλύτερη αξία σε σχέση με όταν το αγόρασε, τότε προκύπτει γι’ αυτόν κέρδος.

Πώς φορολογούνται τα κέρδη από την αγοροπωλησία κρυπτονομισμάτων;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει φορολογικό καθεστώς που να αφορά αποκλειστικά τα κέρδη από την υπεραξία μεταβίβασης κρυπτονομισμάτων. Αυτά κατηγοριοποιούνται και φορολογούνται ως επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Για τα κέρδη φυσικών προσώπων από την εν λόγω δραστηριότητα ισχύουν τα εξής:

  • Φορολογούνται με συντελεστή 15% με βάση το άρθρο 43 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
  • Υπάγονται σε επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης
  • Για τη φορολόγησή τους υπολογίζεται ο χρόνος απόκτησής τους και όχι ο χρόνος μεταφοράς τους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου
  • Το φορολογητέο ποσό προκύπτει αφού αφαιρεθεί η προμήθεια που αναλογεί στην πλατφόρμα διαχείρισης του κρυπτονομίσματος
  • Σε περίπτωση οικονομικής ζημίας από την αγοροπωλησία, αυτή είναι δυνατόν να συμψηφισθεί με τα κέρδη που θα προκύψουν κατά επόμενο από την ίδια πηγή, μέχρι το πέρας πενταετίας.

Όταν δικαιούχος των κερδών από την πώληση κρυπτονομισμάτων είναι ένα νομικό πρόσωπο, τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η φορολόγηση ρυθμίζεται από το εκάστοτε φορολογικό καθεστώς νομικών προσώπων. Αυτό, όμως, απαιτεί ακόμη πολλές περαιτέρω διευκρινήσεις προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί
  • Εάν πρόκειται για συναλλαγή με Bitcoin, αυτή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ (έχουν γίνει προσπάθειες να αναγνωριστεί ως ευρέως αποδεκτό μέσο πληρωμής)
  • Η εξόφληση τιμολογίων αξίας άνω των 500ευρώ επιβάλλεται να γίνεται με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, αποκλείοντας έτσι τη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Αν και πολλοί μπορεί να βλέπουν τα κρυπτονομίσματα με δυσπιστία και σκεπτικότητα, η δυναμική τους είναι αδιαμφισβήτητη. Σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση της οικονομίας μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως τα κρυπτονομίσματα ήρθαν και δύσκολα θα φύγουν.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!