Κοινωνική Θεολογία

ΕΚΠΑ: ΠΜΣ “Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου”

της Ασημίνας Μόσχου

Το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έτος 2023-2024 ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών  με τίτλο “Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του ανθρώπου”. Το πρόγραμμα δέχεται εξήντα φοιτητές (60) με ανώτατο όριο τρεις (3) ανά ακαδημαϊκό έτος.  Το πρώτο εξάμηνο του ΠΜΣ είναι εαρινό και η έναρξη του ενδέχεται να ξεκινήσει τέλη Φεβρουαρίου/αρχές  Μαρτίου του 2024.

Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινωνική Θεολογία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το τμήμα της Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας στοχεύει στον συνδυασμό της διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της κοινωνικής θεολογίας με τη μελέτη γνωστικών αντικειμένων των ανθρωπιστικών επιστημών.

Οι ειδικεύσεις και οι θεματικές του προγράμματος είναι οι εξής:

Ειδίκευση 2: Επικοινωνιακή Θεολογία, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Συμβουλευτική.

Ειδίκευση 3: Κανονικό Δίκαιο

Αιτήσεις

Κοινωνική Θεολογία

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι οι εξής:

Α.  Κάτοχοι τίτλου προπτυχιακών σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων εξωτερικού όπως και απόφοιτοι Τμημάτων ΑΤΕΙ με σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Β. Υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, λόγιοι του ελληνικού κράτους και της Ελληνικής Εκκλησίας. Οι συγκεκριμένοι καλούνται να συμμετάσχουν μόνο στην συνέντευξη.

Γ. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή αλλοδαπών στο πρόγραμμα είναι η επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:

  1. Αίτηση Συμμετοχής
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή περάτωσης σπουδών
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, αποδεικτικά επαγγελματικές ή ερευνητικής δραστηριότητας, αντίτυπα δημοσιευμάτων τους (εάν υπάρχουν).
  6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.
  7. Φωτοτυπία δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητα ή του διαβατηρίου.
  8. Συστατική επιστολή από Μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ.
  9. Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  10. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους)

Μετά από την περίοδο της κατάθεσης των αιτήσεων εισαγωγής, οι υποψήφιοι καλούνται να διατυπώσουν σε  500 περίπου λέξεις τους στόχους που έχουν με την παρακολούθηση του ΠΜΣ “Κοινωνική Θεολογία και Επιστήμες του Ανθρώπου”.

Οι ενδιαφερόμενοι για το ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18 Σεπτεμβρίου μέχρι 24 Νοεμβρίου 2023. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ προβλέπουν την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 600 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης.

Πληροφορίες

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής του φακέλου συμμετοχής ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τμήματος και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Ενστάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωσή τους.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!