κλινικές μελέτες
female lab technician doing research with a microscope in the lab. coronavirus

ΠΜΣ Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση στο ΕΚΠΑ

της Ζήνας Νάστου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεχίζει το ΕΚΠΑ και συγκεκριμένα, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου πάνω στις Κλινικές Μελέτες. Ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ακόμα, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος, οι φοιτητές καλούνται να συγκεντρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες.

ΠΜΣ Κλινικές Μελέτες: Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα σχετίζεται με την έρευνα πάνω στην εύρεση ιατρικών σκευασμάτων, φαρμάκων, συσκευών με σκοπό την αντιμετώπιση και θεραπεία πολλών ασθενειών αλλά και τη διάγνωση και την κατανόηση διαφόρων παθήσεων. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίσουν το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την ολοκλήρωση μιας κλινικής μελέτης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος, να εξεταστούν σε αυτά, να φέρουν σε πέρας πρακτική και να παραδώσουν μεταπτυχιακή εργασία.

Τα μαθήματα σε μεγάλο ποσοστό διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και σπάνια στην αγγλική και στην πλειοψηφία τους γίνονται δια ζώσης.

Διάρκεια και προϋποθέσεις 

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και στο τρίτο εκπονείται η εργασία και ολοκληρώνεται η πρακτική άσκηση. Το Πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2021 και κάθε εξάμηνο οι συμμετέχοντες καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα ύψους 750 ευρώ.

Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται υποψήφιοι με πτυχίο σπουδών προπτυχιακού επιπέδου ιδρυμάτων της χώρας ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Η προθεσμία καταβολής δικαιολογητικών είναι η 15η Ιουνίου του 2021. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: clinicaltrials.msc@gmail.com

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  4. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί μεταπτυχιακές σπουδές θα ήταν καλό να υποβληθεί αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  5. Όσοι έχουν πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής, θα χρειαστεί να διαθέτουν πιστοποίηση από το ΔΟΑΤΑΠ
  6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  7. Βιογραφικό
  8. Δύο συστατικές επιστολές
  9. Εάν υπάρχει επαγγελματική εμπειρία, θα χρειαστούν πιστοποιητικά
  10. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι δε φοιτά σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν βάσει των δικαιολογητικών και μίας συνέντευξης η οποία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, να στείλουν email clinicaltrials.msc@gmail.com ή να καλέσουν στο 6971927939 και να επικοινωνήσουν με την κυρία Χρυσάνθη Κοταμπάση.

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!