Κληροδότημα Τσώπρου: Υποτροφία για φοιτητές του ΑΠΘ

της Δήμητρας Μπουγονικολού

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία (1) υποτροφία από το κληροδότημα «Κωνσταντίνου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται κατόπιν επιλογής και αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του ΑΠΘ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 2 Απριλίου 2021.

Προϋποθέσεις υποψηφίων

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα πρέπει να είναι προπτυχιακός φοιτητής/προπτυχιακή φοιτήτρια του ΑΠΘ, να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κατά προτίμηση από τη Βόρεια Θράκη και ειδικότερα από την περιοχή Μελένικου Βουλγαρίας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών και με οικονομική αδυναμία.

Ποσό και διάρκεια υποτροφίας

Η υποτροφία χορηγεί μηνιαίως το ποσό των 300 ευρώ στον/στην υποψήφιο/υποψήφια. Η καταβολή του ποσού ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2021 και θα πραγματοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση των κανονικών βασικών σπουδών του/της.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
  4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019 (Έντυπο Ε1)
  6. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9), συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986
  7. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019
  8. Βεβαιώσεις από Τράπεζες, όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους)
  9. Οποιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει πολυτεκνία ή απώλεια γονέα ή ασθένεια ή μονογονεϊκή οικογένεια ή άλλα κοινωνικά κριτήρια
  10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, την οποία μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη να βρει εδώ

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι αιτήσεις για την υποτροφία υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 2 Απριλίου 2021 στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Κληροδοτημάτων

Κτίριο Διοίκησης “Κ. Καραθεοδωρή”, 2ος όροφος

Πανεπιστημιούπολη

541 24 Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν την αίτηση εδώ και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στα παρακάτω:

ή στα τηλέφωνα του τμήματος κληροδοτημάτων 2310 995214 (κα Χαρίκλεια Κουκλινού) και 2310 997250 (κα Ευαγγελία Νένου).

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!