Το Κληροδότημα Λαζαρίδη προκυρήσσει μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπονοδασολογική Επιστήμη σε αποφοίτους του ΑΠΘ.

Κληροδότημα Λαζαρίδη: Υποτροφία για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Γεωπονοδασολογική

της Πέγκυ Κτιστάκη

Στα πλαίσια του κληροδοτήματος του Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, χορηγείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μια υποτροφία μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η υποτροφία, αναφέρεται αρχικά στο πρώτο έτος των σπουδών και αφορά πτυχιούχους της σχολής Γεωπονίας και συγκεκριμένα των Τμημάτων «Γεωπονίας» και «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου. Η επιλογή του αντικειμένου των σπουδών της υποτροφίας πρέπει να σχετίζεται με τη Γεωπονοδασολογική Επιστήμη.

Η απόφαση για την επιλογή του/της υποτρόφου γίνεται από τους υπεύθυνους του ΑΠΘ, αφού πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις και η ανάρτηση του ονόματός του/της γίνεται στους πίνακες του τμήματος Κληροδοτημάτων.

Προαπαιτούμενα για τη Χορήγηση της Υποτροφίας

Για τη χορήγηση της Υποτροφίας απαιτούνται:

 • Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 • Η ηλικία των ενδιαφερομένων να μην ξεπερνάει τα 36 έτη
 • Καλή επίδοση στις σπουδές
 • Οικονομικά κριτήρια
 • Προτίμηση ενδιαφερόμενων με καταγωγή από Πόντιους γονείς ή/και από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδος.

Ποσό Υποτροφίας

Το ποσό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο της υποτροφίας ανέρχεται στα 400 ευρώ κάθε μήνα και θα καταβάλλεται στον προσωπικό του λογαριασμό κάθε αρχή του μήνα, για έναν χρόνο (αν και υπάρχει δυνατότητα παράτασης για έναν επιπλέον χρόνο). Η επιλογή της Τράπεζας προτιμάται να συμπίπτει με αυτή του ΑΠΘ, προς αποφυγήν επιπλέον προμηθειών στις συναλλαγές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.klirodotimata.auth.gr, με προθεσμία υποβολής έως τις 25/11/2022 και ώρα 14:30 είτε μέσω της αποστολής της με e-mail στη διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr, είτε με ραντεβού στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ.

Για την αίτηση θα χρειαστούν τα παρακάτω διακιολογητικά:

 • Αντίγραφο του Πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (με αναλυτική βαθμολογία)
 • Βεβαίωση του τμήματος φοίτησης
 • Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με σκοπό την απόδειξη της ελληνικής ιθαγένειας και της ηλικίας)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το έτος 2021
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες (εάν κρίνεται αναγκαίο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr

Καθίσταται σαφές, ότι στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν σε υποτροφία από το ίδιο ή από διαφορετικό κληροδότημα.

Σε περίπτωση κατάθεσης λιγότερων από τα παραπάνω δικαιολογητικά, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσής τους από τους ενδιαφερόμενους, έως τη λήξη του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες διευκρινίσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις του/της υποτρόφου, αλλά και με την έκβαση της υποτροφίας σε ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν (παράταση, διακοπή), συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα, όπου βρίσκεται αναρτημένη ολόκληρη η προκήρυξη της υποτροφίας .

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus που μόλις κυκλοφόρησε σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!