Υποτροφίες από το Κληροδότημα “ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ”

της Γιολάντας Τσαβδάρη

Με επιλογή θα χορηγηθούν τέσσερις υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με έξοδα από το Κληροδότημα “ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ” για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού για έναν χρόνο.

Προϋποθέσεις για τις υποτροφίες

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι είναι οι ακόλουθες:

  • Πτυχίο Θετικών Επιστημών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» των παρακάτω Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αθήνας:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος με τρία (3) τμήματα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών/ Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής/ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, και Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης με δύο (2) τμήματα: Βιοτεχνολογίας/ Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολή Θετικών Επιστημών με επτά (7) τμήματα: Φυσικής/ Χημείας/ Μαθηματικών/ Βιολογίας/ Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος/ Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών/ Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας με δύο (2) τμήματα: Πληροφορικής/ Στατιστικής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών με δύο (2) τμήματα: Οικιακής Οικονομίας/ Οικολογίας & Γεωγραφίας και Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας με ένα (1) τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Επιπλέον, για την επιλογή των υποτρόφων θα ληφθούν υπόψη τα εξής: 

  • Η ηλικία των υποψηφίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 36 έτη.
  • Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει ο βαθμός πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών των υποψηφίων.
  • Βασική προϋπόθεση για την υποτροφία είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος, καθώς και η διαπίστωση της καλής προόδου του υποτρόφου.
  • Η υποτροφία ισχύει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και η μηνιαία δόση ανέρχεται στα 400 ευρώ.
  • Από την διαδικασία επιλογής εξαιρούνται όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτούνται την χορηγία, από το κληροδότημα “ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ” ή από άλλο κληροδότημα.

Προθεσμία και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από  την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης

Ψηφιακές Υπηρεσίες → Κοινωφελείς Περιουσίες → Οι Αιτήσεις μου: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

1) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

2) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».

3) Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

4) Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

5) Τον Αριθμό Μητρώου προπτυχιακών σπουδών του φοιτητή.

6) Τη Σχολή/Τμήμα αποφοίτησης ημεδαπού πανεπιστημίου.

7) Το βαθμό πτυχίου.

8) Την καταγωγή.

9) Αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση, και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων.»

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν καταφέρει να υποβάλει την αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος, μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Αν επιθυμείς να διεκδικήσεις υποτροφίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο Οδηγός Υποτροφιών του Citycampus σου προσφέρει ό,τι χρειάζεσαι!